International Journal of Educational Studies in Mathematics
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-5984 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | http://dergipark.gov.tr/ijesim

IJESIM, matematik eğitimi alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. IJESIM üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden IJESIM, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenen EDUGARDEN'in bir yayın organıdır.

IJESIM, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)

International Journal of Educational Studies in Mathematics

e-ISSN 2148-5984 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | http://dergipark.gov.tr/ijesim
Kapak Resmi

2.328

6.386

IJESIM, matematik eğitimi alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. IJESIM üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden IJESIM, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenen EDUGARDEN'in bir yayın organıdır.

IJESIM, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)