Baş Editör

Dr. Ercan MASAL, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Editörler

Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu University, Turkey

Dr. Gülseren KARAGÖZ AKAR, Boğaziçi University, Turkey

Dr. Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Dr. Melek MASAL, Sakarya University, Turkey

Dr. Murat ALTUN, Uludağ University, Turkey

Dr. Yasin SOYLU, Atatürk University, Turkey

Dil Editörü

Okut. Aydın ÇELENK

Editör Kurulu