Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 39 - 55 2018-06-10

A Study on Students’ Ways of Thinking on Length Measurement and the Comparison of Different Lengths
Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi

Ali Bozkurt [1] , Mehmet Fatih Özmantar [2] , Mehmet Güzel [3]

127 197

In this study, students’ reasoning about measuring and comparing length was investigated. Sample of the study is consists evenly distributed 204 students from 4,5 and 6th grade. A test, including open-ended question about length was used as data collection instrument. In some questions, students asked to find the length of shapes, in others they asked to compare the length of given two shapes. Data was analyzed qualitatively. The results revealed that the majority of students use units when they measure length while they decide with appearance when comparing length. According to the findings obtained from the study, the frequencies of the participants seem to be low in the category of answers based on measurement. This indicates that the participants rather make visual-holistic assessment and do not make much use of mathematical iterations and individual comparison or recombination of the parts of the shapes. The number of responses that coded as incomprehensible or not justified was far high. Further, It has also been seen that as the class level increases, the number of answers that use mathematical basis in their explanations increases.

Bu çalışmada uzunluk ölçme ve farklı uzunlukların karşılaştırılmasına ilişkin öğrenci düşünüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 4, 5 ve 6. sınıflardan 68’er öğrenci olmak üzere toplam 204 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak uzunluk kavramına dair açık uçlu soruların bulunduğu bir form kullanılmıştır. Formda bulunan bazı sorularda verilen şekillerin uzunluklarının bulunması istenmiş, bazı sorularda ise verilen iki şeklin uzunluklarının kıyaslanması istenmiştir. Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgularda öğrencilerin çoğunlukla uzunluk ölçerken birim kullanarak ölçme yapmalarına karşın uzunlukları kıyaslarken görünüşe göre karar verdikleri görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçmeye dayalı cevaplar kategorisinde katılımcıların frekanslarının düşük olduğu görülmektedir. Bu da katılımcıların daha çok görsel-bütünsel değerlendirme yaptıklarını, birim yinelemeyi ve şekillerin parçalarını ayrı ayrı karşılaştırmayı veya tekrar bir araya getirmeyi çok kullanmadıklarını göstermektedir. Cevapları anlaşılmayan veya gerekçelendirmeyen şeklinde kodlanan katılımcı sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyesi yükseldikçe açıklamalarında matematiksel dayanaklar kullanan cevapların sayılarında artış olduğu görülmüştür. 

 • Bakeman, R., & Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: An introduction to sequential analysis. Cambridge: Cambridge university press.
 • Barrett, J. E., Cullen, C., Sarama, J., Clements, D. H., Klanderman, D., Miller, A. L., & Rumsey, C. (2011). Children’s unit concepts in measurement: a teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM, 43(5), 637.
 • Battista , M.T. (2003).Levels of Sophistication in Elementary Students Reasoning about Length. International Group of the Psychology of Mathematics Education, 2, 73-80.
 • Battista , M.T. (2004). Applying Cognition-Based Assessment to Elementary School Students’ Development of Understanding of Area and Volume Measurement. Mathematical Thinking And Learning, 6(2), 185–204
 • Battista , M.T. (2011). Conceptualizations and Issues Related to Learning Progressions, Learning Trajectories, and Levels of Sophistication. The Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, Vol. 8, no.3, pp.507-570. Battista, M. T. (2006). Understanding the development of students' thinking about length. Teaching Children Mathematics, 13(3), 140.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.
 • Burçak, B. Y., & Bulut, S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 48-80.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kayhan, H. C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2). 479-496.
 • Kayhan, H.C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2).
 • Kenney, P. A., & Kouba, V. L. (1997). What do students know about measurement. Results from the sixth mathematics assessment of the national assessment of educational progress, 141-63.
 • Koç, Y., Işıksal, M., Bulut, S. (2007). Elementary school curriculum reform in Turkey, International Education Journal, 2007, 8(1), 30-39.
 • Kotsopoulos, D., Makosz, S., Zambrzycka, J., & McCarthy, K. (2015). The Effects of Different Pedagogical Approaches on the Learning of Length Measurement in Kindergarten. Early Childhood Education Journal, 43(6), 531-539.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2004). A family’s guide: Fostering your child’s success in school mathematics. Reston, VA: NCTM.Piaget, J., Inhelder, B., ve Szeminska, A. (2013). Child's conception of geometry (Vol. 81). Routledge.
 • Raghavan, K., Sartoris, M. L., & Glaser, R. (1998). Interconnecting science and mathematics concepts. In Eds. R. Lehrer, D.Chazan, Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, 267-295, New York: Routledge.
 • Reece, C. S., ve Kamii, C. (2001). The measurement of volume: Why do young children measure inaccurately? School Science and Mathematics, 101(7), 356-361.
 • Robson, C. (2009). Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers. Malden, MA: Blackwell.
 • Szilágyi, J., Clements, D. H., ve Sarama, J. (2013). Young children's understandings of length measurement: Evaluating a learning trajectory. Journal for Research in Mathematics Education, 44(3), 581-620.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and middle school mathematics van den Heuvel-Panhuizen, M., ve Buys, K. (Eds.). (2005). Young Children Learn Measurement And Geometry: A Learning-Teaching Trajectory With Intermediate Attainment Targets For The Lower Grades İn Primary School. The Netherlands: Freudenthal Institute.
 • Yenilmez, K., & Pargan, A.Ş. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin standart uzunluk ölçme birimine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2).
 • Zembat, İ. Ö. (2010). Ölçme temel bileşenleri ve sık karşılaşılan kavram yanılgıları. Bingölbali, E., & Özmantar, M., F.(Ed.) İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri içinde, 127-154. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Zembat, İ. Ö. (2013). Matematiksel Analizi ile Ölçme Kavramı ve Uzunluk, Alan ve Hacim Nitelikleri, İçinde Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, 519-528, Ankara: Pegem yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0176-4497
Yazar: Ali Bozkurt (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0176-4497
Yazar: Mehmet Fatih Özmantar
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0176-4497
Yazar: Mehmet Güzel
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijesim423175, journal = {International Journal of Educational Studies in Mathematics}, issn = {}, eissn = {2148-5984}, address = {EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {39 - 55}, doi = {}, title = {Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Ali and Özmantar, Mehmet Fatih and Güzel, Mehmet} }
APA Bozkurt, A , Özmantar, M , Güzel, M . (2018). Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5 (2), 39-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijesim/issue/37405/423175
MLA Bozkurt, A , Özmantar, M , Güzel, M . "Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 39-55 <http://dergipark.gov.tr/ijesim/issue/37405/423175>
Chicago Bozkurt, A , Özmantar, M , Güzel, M . "Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 39-55
RIS TY - JOUR T1 - Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi AU - Ali Bozkurt , Mehmet Fatih Özmantar , Mehmet Güzel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Studies in Mathematics JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 55 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-5984 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Studies in Mathematics Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi %A Ali Bozkurt , Mehmet Fatih Özmantar , Mehmet Güzel %T Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J International Journal of Educational Studies in Mathematics %P -2148-5984 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Bozkurt, Ali , Özmantar, Mehmet Fatih , Güzel, Mehmet . "Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 / 2 (Haziran 2018): 39-55.