Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
ULUSLARARASI SOSYAL VE DOĞA BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
(IJIRESON) 
MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

Uluslararası Sosyal ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Araştırmalar (IJIRESON) dergisi sosyal bilimler alanında nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. IJIRESON “hakemli” bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, ismi gizli tutulan ve yayın kurulunca belirlenen, alan uzmanı hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. IJIRESON Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. IJIRESON’un yayın dili Türkçe, Fransızca, İngilizce, Arapça ve Almanca’dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dil bilgisi kuralları esas alınır.