Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 33 - 42 2018-07-31

An Islamic Approach To Consumption Theory

Serkan DİLEK [1] , Orhan KÜÇÜK [2] , Sefa IŞIK [3] , Fatih ÇAKMAK [4]

81 103

Western originated economic theory suggests that homo economicus individuals have unlimited needs and they are insatiable. In ordinal utility theorem as human consume more they will capture higher total utility. There is no limit in consuming goods or services for rational individuals except their budgets. However, in reality if individuals consume more than optimal level they will suffer. Holy Quran and Islamic rules advises households to use only necessary amount of goods. Indıvıduals should spend for necessary amount of goods. The rest of their budget should be spent in the way of ALLAH. Indıfference curve approach can’t explain the situation in which individuals consume excess amount of goods. Zakat and institution alms are not located in western originated economic theory. In this study we use new tools to explain individuals will suffer from excess amount of consumption. Bliss point and indifference circles are used in our approach and by the help of these tools we can explain Zakat and institution alms. So this will contribute to develop Islamic economic theory.
Islamic Economy, Indıfference Circles, Consumption Theory, Bliss Point
  • Araf (31), Kuran-ı Kerim Meali. Armağan, Servet (2005), İslam Ekonomisi, Gündoğan Yayınları. Chapra, Umer (2002), İslam ve İktisadi Kalkınma, Çeviren: Adem Esen, Cantaş Yayınları. Dilek, Serkan, Küçük, Orhan, Özdirek, Recep (2017), “Homo Economicus mu? İslami İnsan mı?”, International Congress On Political, Economic and Social Studies, 9-11 Kasım 2017 Ankara, Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Dilek, Serkan (2016), “Tüketici Teorisine Yeni Bir Yaklaşım”, Nazariyat, 1(1), 23-30 Ebusuud, Mahmut (1983), İslami İktisadın Esasları, Çeviren: Ali Özek, Hisar yayınevi. Enam (141), Kuran-ı Kerim Meali. En-Neccar, Ahmet (1978), İslam Ekonomisine Giriş, Hilal yayınları Eskicioğlu, Osman (1999), İslam ve Ekonomi, Anadolu Dağıtım. Hatırlı, Selim (2014), Mikro İktisat, Alter Yayıncılık. İsra (26-27), Kuran-ı Kerim Meali. Kahf, Munzir (1988), “İslam Toplumunda Tüketici Davranışı Teorisine Bir Katkı”, İslam İktisadı Araştırmaları I, Tabakoğlu, Ahmet; Zerka, E.; Kehf, M; Ebu Suud, M.; Cerhi, M.; Gilani, İ.; Çapra, Ö., Dergah Yayınları Mevdudi, Ebu’l Ala (2014), İslam Ekonomisinin Temel İlkeleri, Çıra Yayınları. Orman, Sabri; Gözübenli, Beşir; Tabakoğlu, Ahmet; Zeytinoğlu, Erol; Bayındır, Abdülaziz; Erkal, Mehmet; Döndüren, Hamdi ve Şencan, Hüner (1987), Para Faiz ve İslam, İlmi Neşriyat Tabakoğlu, Ahmet (2013), İslam İktisadına Giriş, Dergah Yayınları. Tabakoğlu, Ahmet (2005), Toplu Makaleler I İktisat Tarihi, Bayrak Matbaası, İstanbul. Ünsal, Erdal (2012), Mikro İktisat, İmaj Yayınevi. Varian, Hal (1992), Microeconomic Analysis, WW Norton Zaim, Sabahattin (1992), İnsan-İslam Ekonomi, Yeni Asya Yayınları.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan DİLEK

Yazar: Orhan KÜÇÜK

Yazar: Sefa IŞIK

Yazar: Fatih ÇAKMAK

Bibtex @araştırma makalesi { ijisef452581, journal = {Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {33 - 42}, doi = {10.32957/ijisef.452581}, title = {An Islamic Approach To Consumption Theory}, key = {cite}, author = {DİLEK, Serkan and IŞIK, Sefa and KÜÇÜK, Orhan and ÇAKMAK, Fatih} }
APA DİLEK, S , KÜÇÜK, O , IŞIK, S , ÇAKMAK, F . (2018). An Islamic Approach To Consumption Theory. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 33-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/38835/452581
MLA DİLEK, S , KÜÇÜK, O , IŞIK, S , ÇAKMAK, F . "An Islamic Approach To Consumption Theory". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 33-42 <http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/38835/452581>
Chicago DİLEK, S , KÜÇÜK, O , IŞIK, S , ÇAKMAK, F . "An Islamic Approach To Consumption Theory". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 33-42
RIS TY - JOUR T1 - An Islamic Approach To Consumption Theory AU - Serkan DİLEK , Orhan KÜÇÜK , Sefa IŞIK , Fatih ÇAKMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 42 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi An Islamic Approach To Consumption Theory %A Serkan DİLEK , Orhan KÜÇÜK , Sefa IŞIK , Fatih ÇAKMAK %T An Islamic Approach To Consumption Theory %D 2018 %J Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi %P 2149-8393-2149-8407 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD DİLEK, Serkan , KÜÇÜK, Orhan , IŞIK, Sefa , ÇAKMAK, Fatih . "An Islamic Approach To Consumption Theory". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2018): 33-42.