Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 62 - 73 2018-11-30

Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar

Osman Güman [1]

16 60

Kur’an-ı Kerim’de zekatın kimlere verileceği haricinde zekât ibadeti hakkında ayrıntılı bir hüküm yoktur. Zekât ile ilgili ayrıntılı hükümler Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu hükümlerden biri de zekât nisaplarıdır. Altın, gümüş, ticaret malları, deve, sığır, koyun ve toprak mahsulleri için farklı nisaplar belirlenmiş. Gümüşün para olma özelliğini kaybetmesi ve altının da zaman zaman değerinde ciddi düşüşler olması yakın tarihte zekât nisapları konusunda yeni arayışları ve tartışmaları beraberinde getirmiştir. Makalede zekât nisapları konusundaki yaklaşımlar ana hatlarıyla üçe ayrılarak her yaklaşım, gerekçesiyle birlikte analiz edilmiş ve nisap ile ilgili bir tercihte bulunulmuştur. 

zekat, nisap, gına, istiğna, kudret-i müyessire
 • Akyıldız, Ali, “Para”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: 2007, XXXIV, ss. 164-166.
 • Bardakoğlu, Ali, Diyet, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: 1994, IX, ss. 473-479.
 • Dehlevî, Şah Veliyyullah, Ahmed b. Abdürrahim, Hüccetullahi’l-baliğa, Beyrut: 2005.
 • Erdoğan, Mehmet, “Zekât Nisabının Amacı Dikkate Alınarak Hayat Standartlarına Göre Yeniden Belirlenmesi”, Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Bursa: Kuran Araştırmaları Vakfı Kurav Yayınları, 2007, s. 147-156.
 • Erdoğan, Mehmet, “Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri”, V. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Zekât-Fitre Nisaplarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008, 118-129.
 • Erkal, Mehmet, “Zekât ve Nisap Değerlerinin Değiştirilip Değiştirilmemesi Tartışmalarına Karşı Tenkidi Bir Bakış”, V. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Zekât-Fitre Nisaplarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008, 130-155.
 • Erkal, Mehmet, “Zekât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: 2013, c. 44, ss.197-207.
 • Kacır, Temel, “Zekata Tabi Malların Nisaplarının Hz. Peygamber (s.a.s.) Döneminde Değer Bakımından Eşitliği Meselesi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/1, ss. 59-83.
 • el-Kardavi, Yusuf, Keyfe nete’âmelü mea’s-sünneti’n-nebeviyye, Kahire: Daru’ş-şurûk, 2004.
 • el-Kardavî, Yusuf, Fıkhu’z-zekât, Beyrut: Müessesetü’r-risale, 1973.
 • Paçacı, İbrahim, Günümüz Ekonomik Şartlarına Göre Zekâta Tabi Mallar: Nisap ve Zekât Oranları, Ankara: Ayrıntı Basın Yayın ve Matbaa Hizmetleri, 2015.
 • Sargın, İzzet, “Yoksulluk ve Zenginlik Kavramlarına Zekat Bağlamında Farklı Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/1, ss. 153-167.
 • Tabakoğlu, Ahmet, “Nisap, Para ve Gelir Dağılımı”, Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Bursa: Kuran Araştırmaları Vakfı Kurav Yayınları, 2007, s. 19-31.
 • Yavuz, Yunus Vehbi, “Hz. Peygamber Dönemi Hayat Standartlarında Belirlenen Klasik Ölçüler Dikkate Alınarak Zekât Nisabının ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değerinin Belirlenmesi”, Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Bursa: Kuran Araştırmaları Vakfı Kurav Yayınları, 2007, s. 73-92.
 • http://www.ismailaga.com.tr/zekat-mallari-ve-hukumleri.html
 • http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0116.htm
 • http://www.turkis.org.tr/dosya/r2cg2OLnvRao.pdf
 • http://www.hayrettinkaraman.net/makale/0604.htm
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0600-3432
Yazar: Osman Güman (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijisef462866, journal = {Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {62 - 73}, doi = {10.32957/ijisef.462866}, title = {Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Güman, Osman} }
APA Güman, O . (2018). Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 62-73. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/40712/462866
MLA Güman, O . "Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 62-73 <http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/40712/462866>
Chicago Güman, O . "Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 62-73
RIS TY - JOUR T1 - Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar AU - Osman Güman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 73 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar %A Osman Güman %T Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar %D 2018 %J Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi %P 2149-8393-2149-8407 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Güman, Osman . "Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar". Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 / 3 (Kasım 2018): 62-73.