International Journal of Labour, Life and Social Policy
Kapak Resmi
ISSN 2636-7750 | e-ISSN 2636-7750 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Volkan IŞIK | https://ijllsp.com

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

Uluslararası Emek, Yaşam ve Sosyal Politika Dergisi "International Journal of Labour, Life and Social Policy" (IJLLSP) adıyla, 2018 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.


IJLLSP'de yer verilen/verilecek makalelerin konuları; çalışma ekonomisi, işgücü piyasası araştırmaları, endüstri ilişkileri, insan hakları, sosyal hizmet, sosyal refah, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet, sosyal dışlanma ve sosyal içerme, kadın çalışmaları, refah devleti, çevre politikası, kentleşme politikaları, sendikal örgütlenme ve sendikal örgütlenme stratejileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, istihdam politikaları, işsizlik, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve politikaları, yoksulluk, çocuk koruma politikaları, sosyal bakım, sosyal konut, eğitim politikaları, insan kaynakları yönetimi v.b. gibi çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinini ilgilendiren farklı alanlardan oluşmaktadır.


Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)


IJLLSP'nin tarandığı İndeksler

Dergipark

International Index Copernicus

Scientific Indexing Services (SIS)

Academic Resource Index / Research Bible

The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) 


International Journal of Labour, Life and Social Policy

ISSN 2636-7750 | e-ISSN 2636-7750 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Volkan IŞIK | https://ijllsp.com
Kapak Resmi

558

796

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

Uluslararası Emek, Yaşam ve Sosyal Politika Dergisi "International Journal of Labour, Life and Social Policy" (IJLLSP) adıyla, 2018 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.


IJLLSP'de yer verilen/verilecek makalelerin konuları; çalışma ekonomisi, işgücü piyasası araştırmaları, endüstri ilişkileri, insan hakları, sosyal hizmet, sosyal refah, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet, sosyal dışlanma ve sosyal içerme, kadın çalışmaları, refah devleti, çevre politikası, kentleşme politikaları, sendikal örgütlenme ve sendikal örgütlenme stratejileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, istihdam politikaları, işsizlik, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve politikaları, yoksulluk, çocuk koruma politikaları, sosyal bakım, sosyal konut, eğitim politikaları, insan kaynakları yönetimi v.b. gibi çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinini ilgilendiren farklı alanlardan oluşmaktadır.


Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)


IJLLSP'nin tarandığı İndeksler

Dergipark

International Index Copernicus

Scientific Indexing Services (SIS)

Academic Resource Index / Research Bible

The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) 


Uluslararası Çalışma Hayatı ve Sosyal Politika Dergisi Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2018