International Journal of Life Sciences and Biotechnology
Kapak Resmi
e-ISSN 2651-4621 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı International Society of Academicians |

“International Journal of Life Sciences and Biotechnology” (IJLSB) uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda en az üç sayı yayımlanması hedeflenmektedir. Dergimizde yaşam bilimleri, biyoloji, biyoteknoloji, biyomühendislik ve genetik alanlarında yapılan özgün araştırma makaleler ve derlemeler öncelikli olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen yayınlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. IJLSB dergisinde yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi başka bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

Derginin kısa adı: Int J Life Sci Biotech.

İletişim için: ijlsb@insta.org

International Journal of Life Sciences and Biotechnology

e-ISSN 2651-4621 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı International Society of Academicians |
Kapak Resmi

338

720

“International Journal of Life Sciences and Biotechnology” (IJLSB) uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda en az üç sayı yayımlanması hedeflenmektedir. Dergimizde yaşam bilimleri, biyoloji, biyoteknoloji, biyomühendislik ve genetik alanlarında yapılan özgün araştırma makaleler ve derlemeler öncelikli olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen yayınlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. IJLSB dergisinde yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi başka bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

Derginin kısa adı: Int J Life Sci Biotech.

İletişim için: ijlsb@insta.org