International Journal of Management and Administration
Cover Image
e-ISSN 2587-1668 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us

International Journal of Management and Administration (IJMA), is a peer-reviewed, refereed, open access journal that publishes papers on areas of management.

Articles which are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number. 

The Journal is published three times a year, in February, June, and October.


The next issue of the journal will be published on 15 June 2019.


You can contact us by ijmaeditor1@gmail.com

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us
Cover Image

3.503

5.570

International Journal of Management and Administration (IJMA), is a peer-reviewed, refereed, open access journal that publishes papers on areas of management.

Articles which are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number. 

The Journal is published three times a year, in February, June, and October.


The next issue of the journal will be published on 15 June 2019.


You can contact us by ijmaeditor1@gmail.com

IJMA February Issue Last Issue
Volume 3 - Issue 5 - Feb 2019
 1. ÇALIŞANLARDAKİ STATÜ ENDİŞESİ VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI AMAÇ YAPILARININ İŞYERİ KISKANÇLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Pages 1 - 12
  Dilek Işılay ÜÇOK
 2. ÖRGÜTSEL SİNİZMİN NEDENİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MÜDÜR?
  Pages 13 - 20
  Ayhan YALÇINSOY
 3. THE DOMINANCE OF INTRINSIC MOTIVATION TO EXTRINSIC MOTIVATION ON REDUCTION OF EMPLOYEE TURNOVER RATE
  Pages 21 - 40
  H.Tezcan UYSAL
 4. A CONCEPTUAL ANALYSIS OF CORPORATE GOVERNANCE AND ITS ENFORCEMENT
  Pages 41 - 50
  Hatice Kübra KANDEMİR
 5. TURİZM SEKTÖRÜNDE ALGI YÖNETİMİNİN ROLÜ
  Pages 51 - 65
  Almıla Begüm HAMZAÇEBİ, Uğur YOZGAT
 6. ÖĞRENİLMİŞ İHTİYAÇLAR BAĞLAMINDA TEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARI İLE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 66 - 79
  İnan ERYILMAZ
 7. DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
  Pages 80 - 100
  Senem ALTAN, Murat ÖZPEHLİVAN
 8. BİR SOSYAL SORUMLULUK ALANI OLARAK AFET EĞİTİMLERİ
  Pages 101 - 110
  Serpil GERDAN
 9. OTO SANAYİ İŞÇİLERİNİN ÜCRETE İLİŞKİN ADALET ALGISI: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 111 - 121
  Banu ÖZBUCAK ALBAR
 10. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)’NDE KÖK HÜCRE YAKLAŞIMI
  Pages 122 - 141
  Habibe AKŞİT
 11. ENFLASYON ORTAMINDA MUHASEBE UYGULAMASI AÇISINDAN
 YENİLEME FONU AMORTİSMAN GİDERİ MAHSUP İLİŞKİSİ
  Pages 142 - 148
  Yusuf KAÇAR
 12. BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA ARANAN BECERİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 149 - 160
  Emrah ÖZSOY, Yasemin EKİCİ GÜRBÜZOĞLU