International Journal of Media Culture and Literature

International Journal of Media Culture and Literature

ISSN 2149-5475 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/akademik-sureli-yayinlar/Pages/Yabanc%C4%B1-Diller-Meslek-Y%C3%BCksekokulu.aspx