Baş Editör

Yrd.Doç.Dr. Turgut ÖZSEVEN

Turkey
turgutozseven@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Elektrik Elektronik Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği,Mühendislik (Genel)

Teknik Editörler

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fedai İnanır, Yıldız Teknik University, Turkey

Prof. Dr. Filiz Ersöz, Karabük University, Turkey

Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaș, Karabük University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Gül İnce, Akdeniz University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Enes Dertli, Bayburt University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Emin Aydin, University of the West of England, UK

Assoc. Prof. Dr. Oğuz Fındık, Karabük University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Tolga Karaköy, Cumhuriyet University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Yahya Altunpak, Abant İzzet Baysal University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ali Durmuş, Erciyes University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Berna Saraçoğlu Kaya, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ebubekir Yaşar, Gaziosmanpaşa University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Engin Şahin, Bayburt University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Esra Uçar Sözmen, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Kazım Hanbay, Bingöl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Mete Çelik, Erciyes University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Murat Canayaz, Yüzüncü Yıl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Murat Topal, Munzur University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Önder Gürsoy, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Recep Özdağ, Yüzüncü Yıl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Ahi Evran University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Taner Ersöz, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Turgut ÖzsevenGaziosmanpaşa University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ümit Atilla, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Yaşar Özyiğit, Akdeniz University, Turkey

Prof.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ

Turkey
irkaras@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Mühendislik (Genel)
Kurum: Karabük Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Turgut ÖZSEVEN

Turkey
turgutozseven@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Elektrik Elektronik Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği,Mühendislik (Genel)

Mete ÇELİK

Turkey
mcelik@erciyes.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim

Prof.Dr. Filiz ERSÖZ

Turkey
fersoz@karabuk.edu.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler,Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Çokdisiplinli Bilimler,Endüstri Mühendisliği,Matematik ve İstatistik,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Taner ERSÖZ

Turkey
tanerersoz@karabuk.edu.tr
Konular: Matematik ve İstatistik
Kurum: Karabük Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Recep ÖZDAĞ

Turkey
rozdag@yyu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali DURMUŞ

Turkey
alidurmus@erciyes.edu.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler,Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kurum: Erciyes University

Ümit ATİLA

Turkey
umitatila@karabuk.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Kurum: Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPAL

Turkey
murattopal@munzur.edu.tr
Konular: Çevre Mühendisliği
Kurum: Munzur Üniversitesi