Baş Editör

Yrd.Doç.Dr. Turgut ÖZSEVEN

Turkey
turgutozseven@gmail.com
Konular: Mühendislik,Endüstri Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Teknik Editörler

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fedai İnanır, Yıldız Teknik University, Turkey

Prof. Dr. Filiz Ersöz, Karabük University, Turkey

Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaș, Karabük University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Gül İnce, Akdeniz University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Enes Dertli, Bayburt University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Emin Aydin, University of the West of England, UK

Assoc. Prof. Dr. Oğuz Fındık, Karabük University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Tolga Karaköy, Cumhuriyet University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Yahya Altunpak, Abant İzzet Baysal University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ali Durmuş, Erciyes University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Berna Saraçoğlu Kaya, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ebubekir Yaşar, Gaziosmanpaşa University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Engin Şahin, Bayburt University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Esra Uçar Sözmen, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Kazım Hanbay, Bingöl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Mete Çelik, Erciyes University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Murat Canayaz, Yüzüncü Yıl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Murat Topal, Munzur University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Önder Gürsoy, Cumhuriyet University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Recep Özdağ, Yüzüncü Yıl University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Ahi Evran University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Taner Ersöz, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Turgut ÖzsevenGaziosmanpaşa University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Ümit Atilla, Karabük University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Yaşar Özyiğit, Akdeniz University, Turkey

Prof.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ

Turkey
irkaras@gmail.com
Konular: Mühendislik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Mehmet AYDİN

United Kingdom
mehmet.aydin@uwe.ac.uk
Konular: Optimizasyon,Karar verme,Endüstri Mühendisliği,Yapay Zeka,Yapay Öğrenme
Kurum: University fo the West of England

Yrd.Doç.Dr. Turgut ÖZSEVEN

Turkey
turgutozseven@gmail.com
Konular: Mühendislik,Endüstri Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Mete ÇELİK

Turkey
mcelik@erciyes.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - KAYSERİ

Prof.Dr. Filiz ERSÖZ

Turkey
fersoz@karabuk.edu.tr
Konular: Teknoloji ve Yenilik Yönetimi,Simulasyon,Optimizasyon,Karar verme,Karar Destek Sistemleri,Çok kriterli Karar verme,Biyoenformatik,Veri Madenciliği,Olasılık ve Stokastik Süreçler,Biyoistatistik,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İstatistik,Endüstri Mühendisliği
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Taner ERSÖZ

Turkey
tanerersoz@karabuk.edu.tr
Konular: İstatistik
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Recep ÖZDAĞ

Turkey
rozdag@yyu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Ali DURMUŞ

Turkey
alidurmus@erciyes.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: ERCIYES UNIVERSITY

Ümit ATİLA

Turkey
umitatila@karabuk.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Karabük Üniversitesi

Doç.Dr. Murat TOPAL

Turkey
murattopal@munzur.edu.tr
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

Kazım HANBAY

Turkey
kazimhanbay@gmail.com
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ