Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 26 - 30 2018-06-27

Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı
Design of Student Attendance System with RFID & Bluetooth Low Energy Technology for Mobile Devices

Cengiz Özcan [1] , Fazıl Saray [2] , Mustafa Tarı [3]

89 275

Üniversitelerde derse katılım takibi, yoklama kâğıdı sınıfta dolaştırılarak yapılır. Öğrencilerin derse katılımını takip etmek öğretim elemanı açısından oldukça uğraştırıcı ve zaman alıcı bir süreçtir. Her bir öğrencinin numarası ve imzası alınır. Ancak, bu işlem dersin verimliliğini azaltır ve zaman kaybına neden olur. Bu çalışmada, akıllı mobil cihazlar için Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID - Radio Frequency Identification) ve Bluetooth düşük enerji ( Bluetooth Low Energy-Bluetooth LE olarak da bilinir) teknolojisi kullanılarak öğrenci yoklama uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada, RFID okuyucu ve Bluetooth LE modülü kullanılarak bir devre tasarlanmış ve mobil cihaz için bir program yazılmıştır. Öğrencilerin numaraları RFID özellikli kimlik kartlarına önceden tanımlanmıştır. RFID ile temassız olarak okutulan öğrenci bilgisi Bluetooth ile kablosuz olarak mobil cihaza iletilmiş ve veri tabanına kaydedilmiştir. Böylece ilgili ders için öğrenci yoklaması alınmıştır. Dönem sonunda mobil cihazda saklanan yoklama bilgileri, sunucu bilgisayara aktarılmış ve öğrenci bazında istatistiksel bilgiler alınabilmiştir.   

In universities, course attendance followed by circulated sign paper in class. It is quite challenging and time consuming process that following student’s participation for instructor. The number and sign of each student is taken. But this process reduces the efficiency of the course and causes time loss. In this study, for smart mobile devices Radio Frequency Identification (RFID) and Bluetooth Low Energy (also known as Bluetooth LE) technology developed student inspection application for smart mobile devices. In developed application a circuit is designed and written a code for mobile device using RFID reader and Bluetooth LE module. Student numbers predefined to RFID-enabled ID card. Contactless RFID student information transmitted to mobile device as wireless with Bluetooth and saved to database. End of the period, hiden inspection informations in mobile device transmitted to server computer and student-based statistical information may be taken.

  • [1] M. Mattam, S.R.M. Karumuri, and S.R.Meda, “Architecture for Automated Student Attendance,” in Proc. IEEE Fourth International Conference on Technology for Education (T4E 2012), pp.164-167, 18-20 July 2012
  • [2] C.B.Chew, M.M-Singh, K.C.Wei, T.W.Sheng, M.H.Husin, N.H.A.H.Malim, “Sensors-enabled Smart Attendance Systems Using NFC and RFID Technologies”, International Journal of New Computer Architectures and their Applications (IJNCAA) 5(1): 19-28, 2015
  • [3] V.D Hunt, A.Puglia and M.Puglia, A Guide to Radio Frequency Identification, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2007.
  • [4] H.Lehpamer, RFID Design Principles, 2nd ed., Norwood:Artech House, 2012.
  • [5] S.Ahson, M.Ilyas, RFID HandBook: Applications, Technology, Security, and Privacy, CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business, United States of America, 2008.
  • [6] K. Finkenzeller, Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd ed, United Kingdom, Wiley, 2010.
  • [7] D. Schmidt, RFID im Mobile Supply Chain Event Management Anwendungsszenarien, Verbreitung und Wirtschaftlichkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2006.
  • [8] N.Gupta, Inside Bluetooth Low Energy, United States of America, Artech House, 2013.
  • [9] R.Heydon, Bluetooth Low Energy The Developer’s Handbook, United States of America, Pearson Education, Inc, 2013.
  • [10] M.U.Aftab, Building Bluetooth Low Energy Systems, Birmingham, Packt Publishing, 2017.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cengiz Özcan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Fazıl Saray

Yazar: Mustafa Tarı

Bibtex @araştırma makalesi { ijmsit424738, journal = {International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies}, issn = {2602-4888}, eissn = {2602-4888}, address = {SET Teknoloji}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {26 - 30}, doi = {}, title = {Mobil Cihazlar İçin RFID \& Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı}, key = {cite}, author = {Özcan, Cengiz and Saray, Fazıl and Tarı, Mustafa} }
APA Özcan, C , Saray, F , Tarı, M . (2018). Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2 (1), 26-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijmsit/issue/37871/424738
MLA Özcan, C , Saray, F , Tarı, M . "Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 (2018): 26-30 <http://dergipark.gov.tr/ijmsit/issue/37871/424738>
Chicago Özcan, C , Saray, F , Tarı, M . "Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 (2018): 26-30
RIS TY - JOUR T1 - Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı AU - Cengiz Özcan , Fazıl Saray , Mustafa Tarı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 30 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-4888-2602-4888 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı %A Cengiz Özcan , Fazıl Saray , Mustafa Tarı %T Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı %D 2018 %J International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies %P 2602-4888-2602-4888 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Özcan, Cengiz , Saray, Fazıl , Tarı, Mustafa . "Mobil Cihazlar İçin RFID & Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi İle Öğrenci Yoklama Sistemi Tasarımı". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 / 1 (Haziran 2018): 26-30.