Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 21 - 25 2018-06-27

Internet Usage of Elementary School Students in Rural Area Comparison with TUIK Data and Security Review
Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi

MUSTAFA TARI [1] , Şakir TAŞDEMİR [2] , Cengiz ÖZCAN [3] , Ayşe TARI [4]

75 157

The use of the Internet is rapidly spreading to individuals. Internet has become indispensable in almost all areas, especially in the field of communication. Sharing information through websites, especially through social media, has become very common, shopping online, banking, education, games, media applications, etc. their operations have become indispensable in everyday life. All of these processes have caused people to share more personal information on the internet and also cause security problems. Due to these problems, children and young people in primary education are exposed to negative situations. In this study, computer and internet usage behaviours of the students who were educated at the second level of primary education in rural areas were determined. Received data are compared with TUIK surveys. A survey study was conducted about the what tools they use to connect to the Internet, their purpose of connection, how long they are connected internally, the security measures they take for connection, sharing with family, family control, etc.  The survey was conducted with a total of 103 students, 58 male and 45 female students. The findings obtained from the received data were evaluated from different angles.

İnternet kullanımı bireylerde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Öncelikle iletişim alanında olmak üzere hemen hemen her alanda internet vazgeçilmez olmuştur. Web siteleri üzerinden özellikle de sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı çok yaygın hale gelmiş, internet üzerinden alış veriş, bankacılık, eğitim, oyun, media uygulamaları vb. işlemleri artık günlük hayatın vazgeçilmezleri olmuştur. Bütün bu işlemler insanların internet üzerinde daha fazla kişisel bilgilerini paylaşmalarına ve beraberinde güvenlik sorunlarının doğmasına sebep olmuştur. Bu sorunlar nedeniyle en çok ilköğretim dönemindeki çocuklar ve gençler olumsuz durumlara maruz kalabilmektedirler. Çalışmamızda, kırsal kesimdeki ilköğretim ikinci kademede eğitim gören öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımı davranışları tespit edilmiştir. Alınan veriler TÜİK araştırmalarıyla karşılaştırılmıştır. Hangi araçlarla internete bağlandıkları, bağlanma amaçları, ne kadar süre internete bağlandıkları, bağlantı için aldıkları güvenlik önlemleri, aile ile paylaşımları, denetimi vb. incelendiği bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması 58 erkek, 45 kız öğrenci olmak üzere toplam 103 öğrenci ile yapılmıştır. Alınan verilerden elde edilen bulgular farklı açılardan değerlendirilmiştir.

  • M. Tarı, Ş. Taşdemir and C. Özcan, “Internet Usage and Safety Behaviors of Primary School Students”, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018), 2018, p. 202.
  • İnternet Nedir. http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-205&Bilgi=internet-nedir, (01.04.2018)
  • TÜİK (2017), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017,” http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862, (02.04.2018)
  • S. Bayram, G. Gündoğmuş Field TM, Diego M ve ark. (2000) “İlköğretim Öğrencilerinin Internet Bağımlılığı Eğilimlerinin Ve Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi,” Akademik Bakış Dergisi, vol. 54, pp. 307-318, Mart-Nisan 2016.
  • Duru Psikolojik Danışmanlık, Mediasyon ve Gelişim Merkezi, “Çocuk, Bilgisayar ve İnternet,” https://www.durupsikolojimerkezi.com/cocuk-bilgisayar-ve-internet/, (02.04.2016)
  • Türk Telekom, “Türk Telekom Aile Koruma Şifresi,” http://www.turktelekomguvenlik.com/Urunler/aile-koruma-sifresi/kisaca/4/109/, (02.04.2016)
  • C. Cengizhan, “Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Yeni Bir Boyut : ‘İnternet Bağımlılığı’,” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 22, pp. 83-98, 2005.
  • N. Kaplan, “Ortaokul Öğrencilerinde İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sağlık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2016.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MUSTAFA TARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Şakir TAŞDEMİR
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Yazar: Cengiz ÖZCAN
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Yazar: Ayşe TARI
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bibtex @konferans bildirisi { ijmsit425060, journal = {International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies}, issn = {2602-4888}, eissn = {2602-4888}, address = {SET Teknoloji}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {21 - 25}, doi = {}, title = {Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi}, key = {cite}, author = {TARI, MUSTAFA and TAŞDEMİR, Şakir and ÖZCAN, Cengiz and TARI, Ayşe} }
APA TARI, M , TAŞDEMİR, Ş , ÖZCAN, C , TARI, A . (2018). Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2 (1), 21-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijmsit/issue/37871/425060
MLA TARI, M , TAŞDEMİR, Ş , ÖZCAN, C , TARI, A . "Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 (2018): 21-25 <http://dergipark.gov.tr/ijmsit/issue/37871/425060>
Chicago TARI, M , TAŞDEMİR, Ş , ÖZCAN, C , TARI, A . "Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 (2018): 21-25
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi AU - MUSTAFA TARI , Şakir TAŞDEMİR , Cengiz ÖZCAN , Ayşe TARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 25 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-4888-2602-4888 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi %A MUSTAFA TARI , Şakir TAŞDEMİR , Cengiz ÖZCAN , Ayşe TARI %T Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi %D 2018 %J International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies %P 2602-4888-2602-4888 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD TARI, MUSTAFA , TAŞDEMİR, Şakir , ÖZCAN, Cengiz , TARI, Ayşe . "Kırsal Kesimdeki İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarının TÜİK Verileriyle Karşılaştırılması ve Güvenlik İncelemesi". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2 / 1 (Haziran 2018): 21-25.