Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

Yıl: 2011 Cilt: 2011 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 2011 - Sayı 4 - Mar 2016