International Journal Of Eurasia Social Sciences
Cover Image
ISSN 2146-1961 | Founded: 2015 | Publisher Kadir ULUSOY |
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

International Journal Of Eurasia Social Sciences

ISSN 2146-1961 | Founded: 2015 | Publisher Kadir ULUSOY |
Cover Image

13.284

20.933
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.