Başeditör
Ad: Erdal Gişi
E-posta: ijoporeditor@gmail.com
Başeditör
Ad: Erdal Gişi
E-posta: ijoporeditor@gmail.com
Adres:

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Uluyazı Kampüsü

Çankırı