Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı

Mehmet Kılıç [1]

290 382

Özet

Ortaya çıkışı sanayi devrimine kadar götürülebilen yeni kamu yönetimi; geleneksel kamu yönetimde olmayan şeffaflık, hesap verebilirlik, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi gibi yenilikçi ilkeleriyle birçok ülkenin kendine çeki düzen vererek kamu alanlarında reformlar yapmalarını sağlamıştır. İngiltere’de ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı, tüm dünyada yankı uyandırmıştır ve uyandırmaya devam etmektedir. Bu çalışmada geleneksel kamu yönetimine modern bir bakış açısı getiren yeni kamu yönetimi incelenmektedir. Ayrıca bu anlayışın dayandığı iddia edilen yeni sağ düşüncesi de bu inceleme içerisinde ele alınmaktadır. Çalışmada yeni kamu yönetimi anlayışının ortaya çıktığı İngiltere ve İngiltere’deki sistemi kopyalayan Hollanda ile birlikte Türkiye’de bu anlayışın uygulama alanlarını ve bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar da yer almaktadır. Çalışma sonucunda gerek ülkedeki siyasilerin tavırları gerek ülke şartlarından dolayı uygulama da çok daha farklı sonuçlar elde edildiği ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi, Avrupa, Türkiye, Yeni Sağ

  • Arslan, N. T. (2010). Klasik-Neoklasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s.21-38.
  • Balcı, A. (2006). Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri, Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite içinde, C.C. Aktan ve U. Saran (editörler) s.19-38, Ankara: Hizmet-İş.
  • Memişoğlu, D. (2006). Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, s.33.
  • Kurt M. ve Uğurlu, Ö. Y. (2007). Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü: İlerleme Raporları İçerik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s.81-109.
  • Lamba, M. (2014). Yeni Kamu Yönetimi Perspektifinden Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları: Genel Gerekçeler Üzerinden Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, s.s.135-152.
  • Meşe, O. (2010). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Konusundan Sayıştay Denetimi. Dış Denetim Dergisi s.s. 64-77.
  • Pollitt, C., Thiel, S. V., Homburg, V. (2007). Vincent Hamburg, New Public Management in Europe October, http://www.morexpertise.com/view.php?id=78 .(29.08.2015).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Kılıç

Bibtex @ { ijopor181185, journal = {International Journal of Political Science Researches}, issn = {}, address = {Erdal GİŞİ}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mehmet} }
APA Kılıç, M . (2016). Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı. International Journal of Political Science Researches, 1 (1), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijopor/issue/17353/181185
MLA Kılıç, M . "Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı". International Journal of Political Science Researches 1 (2016): <http://dergipark.gov.tr/ijopor/issue/17353/181185>
Chicago Kılıç, M . "Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı". International Journal of Political Science Researches 1 (2016):
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı AU - Mehmet Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Political Science Researches JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Political Science Researches Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı %A Mehmet Kılıç %T Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı %D 2016 %J International Journal of Political Science Researches %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Mehmet . "Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı". International Journal of Political Science Researches 1 / 1 (Mart 2016): 0-.