About

International Journal of Political Science Researches  (IJOPOR),yılda iki (2) kez çıkarılmakta olan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. 

 
IJOPOR; siyaset bilimi, politika, dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında yayınlara ev sahipliği yaparak bilim dünyasına nitelikli çalışmalar sunma gayretindedir. Bu amaçla yola çıkan IJOPOR; dünyanın farklı coğrafyalarından önde gelen bilim insanlarıyla koordineli çalışarak bu hedefine varmayı planlamaktadır.
 
IJOPOR, yayın ilkelerinden, etik değerlerden ve bilimsel nitelikten ödün vermeden alanında akademik dünyanın saygınlığını kazanmış bir dergi olma iddiasında ve niyetindedir. Bu sebeple bilim etiğine aykırı hiçbir yayını kabul etmemeyi ve bilimsel kaliteden taviz vermemeyi kendisine ilke edinmiştir. 
 
IJOPOR, bu ilkeli duruşunu reel politikalarla da hayata geçirerek dergiye gönderilen her yayını mutlaka alanında uzman iki hakeme göndermektedir.

IJOPOR'a gönderilen bütün akademik çalışmalar öncelikle dergi editörü tarafından kapsam açısından değerlendirilir.

Editörün ön değerlendirmesi sonucu çalışmalar ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlere göönderilen çalışmalarda yazarın kişi ve kurum bilgileri yer almaz.

Kör hakemlik (Blind Review) sürecinden geçen çalışmalar her iki hakemden de olumlu rapor alırsa yayınlanır.

Hakemlerden birisi olumsuz rapor verdiği takdirde çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu nihai belirleyicidir.

Hakemliik süreci 7-21 gün arasında değişmektedir.

YAYIN İLKELERİ

1-IJOPOR’a gönderilecek olan yazılar, çalışma alanına yeni bir boyut getirecek özgünlükte olup daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlanması için gönderilmemiş olmalıdır.

2-IJOPOR’a gönderilen her çalışma iThenticate intihal programıyla analiz edilir. Analiz sonucunda %30'dan fazla intihal belirlenen çalışmalar hakemlik sürecine dâhil edilmeksizin elenir.

3-Gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları IJOPOR’a ait olacaktır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi mecburidir. Çalışmanın tamamının kullanılması ise IJOPOR’un izni ile yapılabilir.

4-Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır. İki hakemden bir olumlu bir de olumsuz rapor geldiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakemin raporu esas alınmaktadır.

5-Yayınlanan çalışmalardaki tüm fikri görüşler ve doğabilecek hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir. Çalışmalardaki görüşler IJOPOR’a mâl edilemez.

6-Çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın hiçbir şekilde iade edilmez.

7-Yazarlar, çalışmalarını göndermek için “Makale Ekle” butonuna tıklayarak öncelikle üye olmak zorundadır. Yazarlar, üyelik aktif hale geldikten sonra çalışmalarını aynı panelden gönderebilir. IJOPOR mail yoluyla makale kabul etmemektedir.

8-IJOPOR’da yayınlanacak makale ve çalışmalar örnek şablona göre düzenlenmelidir.

Örnek şablonu görmek için tıklayınız: IJOPOR_ÖRNEK_MAKALE_ŞABLONU

9-Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

10-Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler olmadan örnek şablona uygun olarak kullanılmalıdır.

11-Makaleler; dipnotlar dâhil en az 4.000 en fazla 7.000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Olay incelemeleri dipnotlar dâhil 2000–3000 kelime arasında olmalıdır.

12-Çalışmalar Microsoft Office Programlarından olan Word ile Times New Roman karakterinde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır. Gövde metni 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır.

13-Çalışmalar her iki yana yaslanmış şekilde olmalıdır.

14-Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100 - 150 kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adet olmalıdır.

15-Çalışmaların sonunda yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

16-Kaynakça hazırlanırken internet sitelerine yapılan atıflar kaynakçanın sonunda gösterilir.

17-Çalışmalarda en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. Her alt başlık bir TAB içerden başlamalıdır.  İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda rakam kullanılmalıdır. (Örnek: 1.1,  2.1 gibi)

18-Makale içinde vurgulanmak istenen ifadeler için “OECD” örneğinde olduğu gibi çift tırnak kullanılmalıdır.

19-IJOPOR’da parantez içi atıf değil; dipnot sistemi kullanılmaktadır.

20-Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak ilk atıflarda belirtilen yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir.

Dipnot ve Kaynakça Örnekleri için tıklayınız: IJOPOR_DİPNOT_KAYNAKÇA

21-IJOPOR, Dipnot ve Kaynakça Hazırlanmasında APA Yöntemini kullanmaktadır. APA ile ilgili detaylı bilgi için: www.apastyle.org ve www.apa.org internet sitelerinden de istifade edilebilir.

YAYIN İLKELERİ

1-IJOPOR’a gönderilecek olan yazılar, çalışma alanına yeni bir boyut getirecek özgünlükte olup daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlanması için gönderilmemiş olmalıdır.

2-IJOPOR’a gönderilen her çalışma iThenticate intihal programıyla analiz edilir. Analiz sonucunda %30'dan fazla intihal belirlenen çalışmalar hakemlik sürecine dâhil edilmeksizin elenir.

3-Gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları IJOPOR’a ait olacaktır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi mecburidir. Çalışmanın tamamının kullanılması ise IJOPOR’un izni ile yapılabilir.

4-Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır. İki hakemden bir olumlu bir de olumsuz rapor geldiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakemin raporu esas alınmaktadır.

5-Yayınlanan çalışmalardaki tüm fikri görüşler ve doğabilecek hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir. Çalışmalardaki görüşler IJOPOR’a mâl edilemez.

6-Çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın hiçbir şekilde iade edilmez.

7-Yazarlar, çalışmalarını göndermek için “Makale Ekle” butonuna tıklayarak öncelikle üye olmak zorundadır. Yazarlar, üyelik aktif hale geldikten sonra çalışmalarını aynı panelden gönderebilir. IJOPOR mail yoluyla makale kabul etmemektedir.

8-IJOPOR’da yayınlanacak makale ve çalışmalar örnek şablona göre düzenlenmelidir.

Örnek şablonu görmek için tıklayınız: IJOPOR_ÖRNEK_MAKALE_ŞABLONU

9-Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

10-Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler olmadan örnek şablona uygun olarak kullanılmalıdır.

11-Makaleler; dipnotlar dâhil en az 4.000 en fazla 7.000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Olay incelemeleri dipnotlar dâhil 2000–3000 kelime arasında olmalıdır.

12-Çalışmalar Microsoft Office Programlarından olan Word ile Times New Roman karakterinde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır. Gövde metni 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır.

13-Çalışmalar her iki yana yaslanmış şekilde olmalıdır.

14-Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100 - 150 kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adet olmalıdır.

15-Çalışmaların sonunda yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

16-Kaynakça hazırlanırken internet sitelerine yapılan atıflar kaynakçanın sonunda gösterilir.

17-Çalışmalarda en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. Her alt başlık bir TAB içerden başlamalıdır.  İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda rakam kullanılmalıdır. (Örnek: 1.1,  2.1 gibi)

18-Makale içinde vurgulanmak istenen ifadeler için “OECD” örneğinde olduğu gibi çift tırnak kullanılmalıdır.

19-IJOPOR’da parantez içi atıf değil; dipnot sistemi kullanılmaktadır.

20-Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak ilk atıflarda belirtilen yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir.

Dipnot ve Kaynakça Örnekleri için tıklayınız: IJOPOR_DİPNOT_KAYNAKÇA

21-IJOPOR, Dipnot ve Kaynakça Hazırlanmasında APA Yöntemini kullanmaktadır. APA ile ilgili detaylı bilgi için: www.apastyle.org ve www.apa.org internet sitelerinden de istifade edilebilir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Yrd. Doç. Dr. Erdal GişiIJOPOR'da cilt seneyi, sayı ise o sene içerisinde çıkarılan sayı numarasını ifade eder. Her yıl bir cilt olup her ciltte de iki sayı vardır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.IJOPOR'da yayınlanan çalışmaların telif hakkı IJOPOR'a aittir. IJOPOR'da yayınlanan çalışmalar referans verilmeden başka hiçbir yerde yayınlanamaz.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.