Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-8673 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selim Hilmi ÖZKAN |

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), sosyal ve eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  

Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES)’e aittir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.


Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-8673 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selim Hilmi ÖZKAN |
Kapak Resmi

28.193

28.394

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), sosyal ve eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  

Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES)’e aittir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.


Cilt 4 - Sayı 8 - Ara 2017
 1. Avrupa’da Yükselen Popülist Aşırı Sağ Partiler: Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) Grubu Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 17
  Muhammed Onur Çöpoğlu
 2. Entegre Raporlamada Küresel Gelişmeler ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
  Sayfalar 18 - 36
  Orhan Elmacı, Şerafettin Sevim
 3. Öğretmen Adaylarının Mesleğinde Öz Yeterliğin Tutum ve Motivasyona Etkisi: Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 37 - 53
  Meral Bektaş, Şerife Karagöz
 4. 1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi
  Sayfalar 54 - 80
  Kemal Erol, Mehmet Recep Taş
 5. Öteki Mahalle: Dinar Dere Mahallesi Romanları Müzik Kültürü
  Sayfalar 81 - 93
  Uğur Türkmen, Hakan Yılmaz
 6. Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 94 - 106
  Fatih Saraçoğlu, Muharrem Çakır
 7. Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar
  Sayfalar 107 - 119
  Kenan Duman
 8. Osmanlı Basınında İntihale Dair Bazı Örnekler ve Yaşanan Tartışmalar
  Sayfalar 120 - 134
  Ahmet Ali Gazel
 9. Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması
  Sayfalar 135 - 147
  Muhsin Tan, Sait Patır
 10. İzmit Sancağında Tehcir Uygulamaları
  Sayfalar 148 - 171
  Şaban Ortak
 11. Hafızaya Yönelik Müşteri Deneyimlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Yeşil Oteller Örneği
  Sayfalar 172 - 194
  Üzeyir Kement, Sinan Çavuşoğlu
 12. Roma'da Phryg Mermeri
  Sayfalar 195 - 209
  Fatih Mehmet Berk
 13. İstiklal Harbi Sıhhi Raporu (1920-1923)
  Sayfalar 210 - 228
  Metin Kopar
 14. Tasarım Odağında Küreselleşmenin Kültürel ve Ticari Boyutları: Animeler ve Honda
  Sayfalar 229 - 242
  Merve Yavuz, Serkan Güneş, Damla Şahin
 15. Veliler, Öğrenciler Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri Ve Önerileri
  Sayfalar 243 - 264
  Tekin Çelikkaya, Mutlu Kürümlüoğlu
 16. Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi
  Sayfalar 265 - 275
  Ali Fuat Arıcı, Durmuş Barış Kır