Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-8673 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selim Hilmi ÖZKAN | http://www.ijoses.com

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), sosyal ve eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  

Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES)’e aittir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.


Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-8673 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selim Hilmi ÖZKAN | http://www.ijoses.com
Kapak Resmi

35.214

49.411

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), sosyal ve eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  

Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES)’e aittir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.


Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2018
 1. 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülük
  Sayfalar 118 - 136
  Tekin Çelikkaya, Zeynep Esen, Mutlu Kürümlüoğlu
 2. Sanal Ortamlardaki Öğretmen-Öğrenci Arkadaşlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 137 - 154
  Gülenay Nagihan Kılıç, İbrahim Kocabaş
 3. Okul Müdürlerinin Demokratik Tutumları
  Sayfalar 155 - 172
  İbrahim Gül, Günay Saraç
 4. Emperyalizm, Propaganda ve Basın İlişkisi: II. Abdülhamid Döneminden Örnekler
  Sayfalar 173 - 187
  Mehmet Güneş
 5. Öğretmenlerin Algıladıkları Müdür Yönetim Tarzı ile Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 188 - 208
  Mediha Sarı, Emine Yıldız, Emre Canoğulları
 6. 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 209 - 224
  Cennet Gizem Karataş, Elif Bahadır
 7. Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 225 - 248
  İbrahim Bozan, Yüksel Kaştan
 8. Türkiye Türkçesinde Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uymayan Sözcükler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 249 - 262
  Yusuf Tepeli, Ali Fuat Arıcı
 9. Ergenlerin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin İnternet Bağımlılığıyla İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 263 - 285
  Mebrure Doğan
 10. İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)
  Sayfalar 286 - 307
  Feyza Kurnaz Şahin
 11. Türkiye’de 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programının Önceki Program ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 308 - 321
  Mustafa Sağdıç