International Journal of Pure and Applied Sciences
Kapak Resmi
ISSN 2149-0910 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Munzur Üniversitesi |

International Journal of Pure and Applied Sciences

ISSN 2149-0910 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Munzur Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.501

15.859
Cilt 3, Sayı 2 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Multifoton Süreçlerde Atomik Sistem ile Etkileşen Süper Yoğun Lazer Alanları: Dipol ve Rölativistik Olmayan Etkiler
  Sayfalar 1 - 9
  Dilan Alp
 2. Su/Atıksuda Ağır Metal Giderimi için Adsorption Tekniğine Genel Bir Bakış: Önemli Bir İnceleme
  Sayfalar 10 - 19
  Muharrem Ince, Olcay Kaplan İnce
 3. Balıklarda Sindirim, Sindirim Enzimleri ve Salgılar
  Sayfalar 20 - 32
  Mücahit Yüngül, Yaşar Özdemir
 4. Bakır(II) ve Vanadyum(II) Katkılı Beta Potasyum Sülfat Kompleksinin Tek Kristal ve Polikristal Formlarının Elektron Spin Rezonans Tekniği ile İncelenmesi
  Sayfalar 33 - 39
  Murat Kurt, Fahri Çelik
 5. Elazığ İli Alabalık İşletmelerinin Hijyen Kurallarına Uyum Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 40 - 44
  Mustafa Balcı, Nevim Birici, Tunay Şeker, Gülden Arısoy
 6. Taze, Silaj ve Kuru Yoncanın Kuzuların Kanındaki Serbest Radikal Hasarı ve Bazı Antioksidanlar Üzerine Etkisi
  Sayfalar 45 - 49
  Mine Erişir, Ünal Kılınç, Mehtap Özçelik, Mehmet Çiftçi, İbrahim Halil Çerçi, Fulya Benzer
 7. Tunceli, Hakkâri ve Kars İllerinin Optimum Isı Yalıtım Kalınlığının Hesaplanması
  Sayfalar 50 - 57
  Erdem Işık, Volkan Tuğan
 8. Mevcut Betonarme Bir Yapının 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirme Önerisi
  Sayfalar 58 - 67
  Ömer Keleşoğlu, Halime Çakar, Alper Polat
 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için İnşaat Sektöründeki İş Güvenliği Koşullarının İncelenmesi
  Sayfalar 68 - 78
  Berivan Polat, N. Seval Bayram, Alper Polat