The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector
İnşaat Sektöründe Doğu Anadolu Bölgesi için İş Güvenliği Koşullarının İncelenmesi

Berivan Polat [1] , Alper Polat [2]

221 779

Several studies have been made, and regulations have been put into practice in our country like all around the world in the fields of occupational accident and safety. Yet, several defects in practice lead to occupational accidents intensively. While the importance and discipline of occupational safety are paid more attention and are able to be inspected more in the western regions, this situation is a little bit different in the eastern regions.

It was aimed to find out the reasons underlying occupational accidents, the role of working conditions in occupational accidents, and whether the workers have the awareness of occupational safety in this study. In addition, the study tried to create awareness among the participants through the questions.

For this aim, the interviews were made with 650 participants in 13 different cities in the Eastern and Southeastern Anatolia Regions within the scope of the study. In the first part of the study, the field studies made with 50 participants working in the construction sector in each city (Kars, Van, Erzurum, Elazığ, and Malatya) in the Eastern Anatolia Region were investigated, and the results were analyzed with statistical methods.

The results have shown that the major reasons of occupational accidents in the construction sector in the Eastern Anatolia Region are lack of inspection, lack of education, and the worker’s ignorance of his own safety.

İş kazaları ve iş güvenliği alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli çalışmalar yapılmakta ve yönetmelikler yürürlüğe konulmaktadır. Ancak uygulamadaki bazı eksiklikler iş kazalarının hala yoğun olarak yaşanmasına sebep olmaktadır. Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde iş güvenliğinin önemi ve disiplini daha önemsenir ve kontrol edilebilir durumdayken, doğu bölgesinde bu durum biraz daha farklıdır.

Bu çalışmada iş kazalarının altında yatan nedenler, çalışma şartlarının iş kazalarındaki rolü, çalışanlar arasında iş güvenliği bilincinin var olup olmadığının ölçülmesi amaçlanmış, aynı zamanda sorularla kişiler üzerinde farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Bu amaçla, çalışma kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde toplamda 13 şehirde 650 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, çalışmanın bu ilk bölümünde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars, Van, Erzurum, Elazığ ve Malatya illerinde, her ilde inşaat sektöründe çalışan 50 kişi ile yapılan saha araştırmaları incelenerek sonuçlar istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir.

Veriler, Doğu Anadolu Bölgesinde inşaat sektöründeki iş kazalarının en büyük sebeplerinin denetim eksikliği, eğitimsizlik ve çalışanın kendi güvenliğini önemsememesi nedeniyle gerçekleştiğini göstermiştir.

 • Carter G., Smith S.D., 2006, Safety hazard ıdentification on construction projects, Journal of Construction Engineering and Management, 132(2):197-205.
 • Ceylan, H., Avan, M., 2011. Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey. XIX. World Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, Turkey
 • Ceylan, H., 2011, Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, International Journal of Engineering Research and Development, 3(2):18-24.
 • ÇSGB, 2004a, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, RG. T. 07.04.2004, S.25426.
 • ÇSGB, 2004b, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, RG. T. 06.04.2004 – 25425.
 • ÇSGB, 2009, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği”, Resmi Gazete, Sayı: 27320.
 • ÇSGB, 2012, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, RG. T. 29.12.2012-28512
 • Dal, M., Yorulmaz, İ., 2016, İnşaat Endüstrisi Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Hatalı Uygulamaların Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6-7 Mayıs, Kocaeli/Turkey, 521-532.
 • Eurostat, European statistics on accidents at work (ESAW), http://europa.eu.int/comm/eurostat.
 • Frank J. van Dijk. 2015, Evaluation studies on education in occupational safety and health: Inspiration for developing economies, Annals of Global Health, 81(4):548-560.
 • Hinze J., Huang X., Terry L., 2005, The nature of struck-by accident. Journal of Construction Engineering and Management. 131(2):262–268.
 • ILO, 2017, (International Labour Office), http://laborsta.ilo.org.
 • Karasar, N., 2008, Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mousa J., Roghayeh G., 2016, Developing techniques for cause-responsibility analysis of occupational accidents, Accident Analysis & Prevention, 96:101-107.
 • URL-1, 2017. www.isguvenligisagligi.com, İş Güvenliği Yazı Ve Makaleler / İş Kazalarını Önleme Teknikleri, 13 Mart 2017.
 • URL-2, 2017, www.ibm.com/software/tr/analytics/spss , 2017.
 • Yakut, A., Akbıyıklı, R., 2013, İşçi sağlığı ve güvenliği yönetimi ile toplam kalite yönetimi sistemleri veri analizi incelemesi,
 • SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 17(1):97-103.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. 2003, Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, F., 2015, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin istatistiksel açıdan değerlendirilmesi, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 17(2), 76-91.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berivan Polat
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Alper Polat
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @ { ijpas301254, journal = {International Journal of Pure and Applied Sciences}, issn = {2149-0910}, address = {Munzur Üniversitesi}, year = {}, volume = {3}, pages = {24 - 32}, doi = {}, title = {The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector}, key = {cite}, author = {Polat, Berivan and Polat, Alper} }
APA Polat, B , Polat, A . (). The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector. International Journal of Pure and Applied Sciences, 3 (1), 24-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijpas/issue/29969/301254
MLA Polat, B , Polat, A . "The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector". International Journal of Pure and Applied Sciences 3 (): 24-32 <http://dergipark.gov.tr/ijpas/issue/29969/301254>
Chicago Polat, B , Polat, A . "The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector". International Journal of Pure and Applied Sciences 3 (): 24-32
RIS TY - JOUR T1 - The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector AU - Berivan Polat , Alper Polat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Pure and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 32 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-0910- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Pure and Applied Sciences The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector %A Berivan Polat , Alper Polat %T The Field Research of Occupational Safety for the Eastern and Southeastern Anatolia Regions in the Construction Sector %D 2018 %J International Journal of Pure and Applied Sciences %P 2149-0910- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Polat, Berivan , Polat, Alper . "İnşaat Sektöründe Doğu Anadolu Bölgesi için İş Güvenliği Koşullarının İncelenmesi". International Journal of Pure and Applied Sciences 3 / 1 24-32.