Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0078 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited | http://nobel.gen.tr/dergiyilisayisi.aspx?dergi_adi=IJSES

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

ISSN 2146-0078 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited | http://nobel.gen.tr/dergiyilisayisi.aspx?dergi_adi=IJSES
Kapak Resmi

21.680

73.255
Cilt 8 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. Academic Incentive as a Control Strategy in Academic Labor Process: A Case Study From Social Sciences in Turkey
  Sayfalar 1 - 4
  Selin ATALAY
 2. İngiliz Dilinde Çocuk Tasavvuru ve Değişimi
  Sayfalar 5 - 10
  Şeyma AKIN
 3. Kamu Çalışanları Açısından Algılanan Yolsuzluk ile İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
  Sayfalar 11 - 21
  Münir ZEYREK, H. Bahadır AKIN
 4. Kırsal Turizm Bölgelerini Ziyaret Eden Turistlerin Bölge Mutfağına Yönelik Görüşleri: Doğu Karadeniz Mutfağı
  Sayfalar 22 - 32
  Esra CESUR, Cevdet AVCIKURT
 5. Anglo-Sakson Yaklaşımının Türk Vergi Muhasebesine Etkileri: Adım Üniversiteleri Örneği
  Sayfalar 33 - 39
  Murat AYDIN
 6. Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi
  Sayfalar 40 - 45
  Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ, Gürkan AKDAĞ
 7. Profesyonel Turist Rehberlerinin Marmaris Kırsal Turizm Potansiyeli Hakkında Görüşleri
  Sayfalar 46 - 49
  Hande AKYURT KURNAZ, Erhan İŞLEK
 8. Yöresel Yemeklerin Restoranlar Tarafından Kullanımının Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği
  Sayfalar 50 - 59
  Alper KURNAZ, Erhan İŞLEK
 9. Kırsal Turizm Gelişiminde Turist Tipolojisinin Seyahat Alışkanlıkları Açısından Belirlenmesi: Çeşitli Turist Grupları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 60 - 74
  Mustafa BOZ, Melahat YILDIRIM SAÇILIK
 10. The Determining Factors of Youth Unemployment in Developing Countries: The Case of Turkey
  Sayfalar 75 - 83
  Erşan SEVER, Arif İĞDELİ
 11. Turizm Öğrenimi Gören Lisans Öğrencilerinin Türkiye’nin Kültür Mirasları ile İlgili Bilgi Düzey ve Deneyimlerinin Tespiti
  Sayfalar 84 - 96
  Ferdi BİŞKİN, Mesut Murat ADABALI
 12. Aydın Yöresi Gencer Geleneğinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 97 - 104
  Kadir BAYSAL, Gizem ÖZGÜREL