International Journal of Social and Economic Sciences, IJSES is an international open accessed, double blind peer reviewed journal which publishes original full papers, short research communications, review articles and letters to the editor both in Turkish and English in the fields of Economics, Business and Social Sciences in general. The journal is published bianually in June and December. The accepted papers will be published in order starting from June 2019 depending on the criteria determined by the editorial board. Authors must upload their papers to the Dergipark platform according to the guide specified in the following link.

International Journal of Social and Economic Sciences, IJSES genel olarak sosyal bilimler ile iktisat ve işletme alanında orijinal makaleler ve kitap tanıtımları yayınlayan açık erişimli, hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Gönderilen yazılar hakem süreci sonunda kabul edildiği takdirde editör kurulunun belirleyeceği kriterlere göre 2019 yılı Haziran sayısı ve sonrası sayılar için sıraya alınacaktır. Yazı göndermek isteyenlerin linkte detayları belirtilen yazım kuralları çerçevesinde hazırladıkları metni Dergipark sisteminden yüklemeleri gerekmektedir.