Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 75 - 79 2011-07-01

Millî Romantizm ve Nihad Sâmi Banarlı1
National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı

Samet GÖKÇELİ [1]

56 380

Nihad Sâmi Banarlı, önemli bir edebiyat tarihçisi, yazar ve eğitimcidir. Türkçenin hayranı ve savunucusu olan Banarlı, gençliğe millî şuuru aşılayan yazıları, dersleri ve hazırladığı edebiyat ders kitaplarıyla kültür ve eğitim tarihimize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Banarlı, yazılarında ve konuşmalarında eski güzelliklerimizi modernize ederek alacağımız dersleri gösterirken ele aldığı konulardan biri de “millî romantizm”dir. Banarlı’ya göre millî romantizm; milletlerin kriz dönemlerinde tarihî, siyasî, içtimâî buhranların sevkiyle doğar ve milletlerin dilde, kültür, sanat ve edebiyatta kendilerine gelmeleri, bir milletin tarihte ve coğrafyada vücûda getirdiği büyük eserlerin farkına varmasıdır. Bu yönüyle mâzî ile istikbâl arasında köprü kurar. Edebiyat, mîmarî ve güzel sanatlar da millî romantizmin idrâkine vasıta olabilir. Millî romantizmin idrâkinden kasıt, Türk tarih ve kültürünün kaynaklarına giderek bu köklere bağlanmak ve ondan dersler çıkarmaktır. Eğitim faaliyetleriyle kültürel, toplumsal ve millî değerlere sahip nesiller yetiştirmek istenir. Edebiyat eğitimi, dil vasıtasıyla millî şuurun oluşmasına katkı sağlar. Banarlı; dil, tarih ve edebiyat derslerini, millî ve medenî hamlelere temel vazifesi gören kültürü veren, millî karakterleri bütünleyen millî propaganda dersleri olarak nitelendirir. Millî kalkınmamıza kaynaklık edecek, Türk milletinin yaratıcı, millîleştirici ve güzelleştirici kudret ve dehâsını görmek isteyenlerin Türk edebiyatı tarihine bakmaları gerektiğini işaret eden Banarlı’nın görüşlerinden faydalanarak geçmişimizi idrâk edip bugüne ve geleceğe taşıyarak edebiyat eserlerindeki fikirleri modernize edebiliriz. Sonuç olarak bu çalışmada, Banarlı’nın millî romantizmle ilgili görüşlerinden yola çıkılarak millî romantizmin kültürel ve toplumsal dinamikleri harekete geçirmedeki rolü; edebiyat, mîmarî, diğer kültür unsurları ve eğitim sistemiyle ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır.
Nihad Sâmi Banarlı, an important literary historian, writer and educator. The fan and defender of Turkish Banarlı, youth instill national consciousness writings, lectures and textbooks prepared by the literature, history, culture and education were important services. Banarlı, writings and speeches by former beauties modernize the show we’ll take lessons at one of the issues, “national romanticism” is. According to Banarlı national romanticism; nations in times of crisis, political, and social crises arise prompting nations languages, culture, art and literature to come to them, the nation’s history and geography of the great works in the body reached an aware. This aspect makes a bridge between past and future. Literature, architecture and fine arts means to be unaware of the national romanticism. Unaware of the national romanticism of intent, resources, Turkish history and culture lessons from him is to go and connect to the roots.Educational activities, cultural, social and national values are asked to bring up generations. Literature training can contribute to the formation of language through the national consciousness. Banarlı, language, history and literature courses, national and civilized culture that serves as the basic moves, the national character classes that complement the national qualifies as propaganda. National development will be the source of the Turkish nation a creative, nationalize and beautifying power and genius who wants to benefit from the views of Turkish literature Banarlı’s Turksh literature history look at our past that point to realize that whether we can modernize the present and future ideas in the works of moving the literature. As a result of this study, based on the views of national romanticism in Banarlı’s national romanticism movement role of cultural and social dynamics, literature, architecture, and other cultural elements of the relationship between education system were analyzed
Konular
Diğer ID JA85MY99AC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Samet GÖKÇELİ

Bibtex @ { ijses377875, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {75 - 79}, doi = {}, title = {National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı}, key = {cite}, author = {GÖKÇELİ, Samet} }
APA GÖKÇELİ, S . (2011). National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 75-79. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377875
MLA GÖKÇELİ, S . "National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 75-79 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377875>
Chicago GÖKÇELİ, S . "National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 75-79
RIS TY - JOUR T1 - National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı AU - Samet GÖKÇELİ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 79 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı %A Samet GÖKÇELİ %T National Romanticism and Nihad Sâmi Banarlı %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD GÖKÇELİ, Samet . "Millî Romantizm ve Nihad Sâmi Banarlı1". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 75-79.