Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 69 - 73 2011-07-01

Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi

Ensar KESEBİR [1]

94 384

Tanzimat romancıları, Tanzimat’la birlikte gelen birçok yeniliği “aile” üzerinden anlatırlar. Ağırlıklı olarak “adalet, eşitlik, hürriyet, eğitim, kültürel yozlaşma” gibi temaların işlendiği bu romanlarda toplumsal düzeyde kadının, ailede ise “anne”nin pasifliği/iradesizliği, Tanzimat romancılarının üzerinde yoğunlaştığı bir başka önemli tema olur. Bu çalışmamızda, –romanlara yansıdığı kadarıyla– Tanzimat dönemi aile yapısında annenin yerini/rolünü saptamaya çalışacak ve bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme noktasında annelerin pasifliği/iradesizliği üzerinde duracağız. Çalışmamızı Namık Kemal (1840-1888)’in İntibah (1876); Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)’nin Hüseyin Fellah (1875), Vah (1882), Jöntürk (1908); Recaizade Mahmut Ekrem (1847- 1914)’in Araba Sevdası (1896); Şemsettin Sami (1850-1904)’nin Taaşuk-ı Talat ve Fitnat (1872); Mizancı Mehmet Murat (1854-1917)’ın Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı? (1892); Fatma Aliye Hanım (1862-1936)’ın Muhadarat (1892) ve Refet (1898); Nabizade Nazım (1862-1893)’ın Zehra (1896) romanı olmak üzere on romanda yer alan anne tipleri üzerine kuracağız. Çalışmamızın amacı, ele aldığımız romanlardan hareketle, Tanzimat dönemi aile yapısını irdelemek ve bu yapıda kadına/anneye biçilen rolü tespit etmektir. Bu sayede, Tanzimat romancılarının –bir yönüyle toplumun– kadın/anne algısını ortaya koymuş olacağız.
Tanzimat novelists tell about many innovations coming up with Tanzimat in the center of ‘family’. In novels which discussed themes as justice, equality, liberty and education; the passivity and weakness of will of women in the society and ‘mother’ in family is a problem partaking in the focus of the Tanzimat novelists. In this study, we would like to discuss the weakness of will of the mothers in the center of family. We tried to describe the mothers, who are not capable of giving decision of doing some particular thing or not, as ‘weak-willed’ mothers and interpret it. In our study, we set our focus on 10 (ten) novels, which are Vah, Jöntürk and Hüseyin Fellah by Ahmet Mithat Efendi; Refet and Muhadarat by Fatma Aliye; Taaşuk-I Talat and Fitnat by Şemsettin Sami; ‘Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı?’ by Mehmet Murat; Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem; İntibah and Nabizade by Namık Kemal and finally Zehra by Nazım. The objective of our study is to interpret the weakness of will of mothers in novels and give the outlooks of the Tanzimat novelists and the society on them. The fact that weak-willed mothers show similar characteristics in different novels is remarkable in view of revealing society’s and Tanzimat novelists’ perception of passive mother
Konular
Diğer ID JA35HA76EG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ensar KESEBİR

Bibtex @ { ijses377876, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {69 - 73}, doi = {}, title = {Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi}, key = {cite}, author = {KESEBİR, Ensar} }
APA KESEBİR, E . (2011). Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 69-73. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377876
MLA KESEBİR, E . "Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 69-73 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377876>
Chicago KESEBİR, E . "Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 69-73
RIS TY - JOUR T1 - Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi AU - Ensar KESEBİR Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 73 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi %A Ensar KESEBİR %T Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD KESEBİR, Ensar . "Tanzimat Romanında İradesiz Anne Tipi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 69-73.