Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 63 - 67 2011-07-01

Emine Işınsu’nun Azap Toprakları Romanının Arketipal Eleştirisi
Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu

Mehmet DÖNMEZ [1]

76 402

Modern psikolojinin önemli temsilcilerinden birisi olan Carl Gustav Jung’un arketiplerle ilgili kuramı, destan, masal, hikâye, roman, gibi edebi metinlerin çözümlenmesinde büyük bir kolaylık sağlar. Aynı zamanda metnin ait olduğu milletin ve insanlığın geçmişine ait önemli ipuçlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunur. Arketipler, Carl Gustav Jung’un ifadesiyle bilinci etkileyen ve her insanın ortak bilinçdışını oluşturan “içteki” ortak etkenlerdir. Arketiplerin kökeni mitlere bağlı olup Campbell’in “ayrılış-aşama-dönüş” formülü ile çözümlenir. Arketiplerin en yoğun olarak bulunduğu kaynaklardan biri olan sanat eserleri, kolektif bilinç dışının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir araç konumundadır. Bu sebeple edebî eserlerin Jung’un arketip teorisi dikkate alınarak farklı yönlerden değerlendirilmesi, insan gerçeğini yansıtmaya çalışan yazarın amacına ulaşmasına hizmet edecektir. Arketipçi okur açısından edebiyat, arketip olan kişilerin, durumların, simgelerin ifadesidir. Biz, yazarın farkında olmadan kullandığı bu mitos dilini çözmek ve eseri daha anlaşılır bir tarzda açıklama yapmakla görevliyiz. Biz, bu çalışmamızla Çağdaş Türk edebiyatının yetiştirdiği en iyi romancılardan biri olan Emine Işınsu’nun “Azap Toprakları” romanını arketipsel bir yaklaşımla ele alarak yeni bir inceleme yönteminin esaslarını modern romana uygulamaya çalışacağız.
The archetype theory of Carl Gustav Jung one of the most important representatives of modern psychology provides a great convenience with the analysis of literary texts such as epic, fable, story, novel. It also contributes to uncover the nation to whom the text belongs and important clues pertaining to the history of humanity. Archetypes, with Carl Gustav Jung’s term, are “internal” common factors affecting the consciousness and creating the common unconsciousness of every human being. Traced back through myths, the origin of archetypes is analyzed with Joseph Campbell’s “seperation, progress and return”formula. Works of art, one of the resources where archetypes can be found intensely are in the position of important tool in transferring collective unconsciousness to future generations. Therefore, evaluating works of art from different aspects by taking the Jung’s theory of archetype into account will help the author trying to reflect the reality of human being relize his purpose. From the point of view of reader who favours archetype, literature is the expression of symbols, situations and people who are archetype themselves. We are responsible for solving this mythical language the author uses without being aware of it and giving a more clear explanation of it. With this study, we will try to apply the basis of new research method to modern novel by examining the novel “Azap Toprakları” by Emine Işınsu, one of the most powerful novelist, in a archetypal approach
Konular
Diğer ID JA39GJ97HT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet DÖNMEZ

Bibtex @ { ijses377877, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {63 - 67}, doi = {}, title = {Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, Mehmet} }
APA DÖNMEZ, M . (2011). Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 63-67. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377877
MLA DÖNMEZ, M . "Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 63-67 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377877>
Chicago DÖNMEZ, M . "Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 63-67
RIS TY - JOUR T1 - Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu AU - Mehmet DÖNMEZ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 67 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu %A Mehmet DÖNMEZ %T Archetypal Criticism of the Novel “Lands of Wrath” by Emine Işınsu %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD DÖNMEZ, Mehmet . "Emine Işınsu’nun Azap Toprakları Romanının Arketipal Eleştirisi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 63-67.