Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 59 - 61 2011-07-01

Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları
The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’

Veronika ZAGVOZDKINA [1]

78 726

Genelde ayna varlıkların görüntüsünü yansıtan ya da süs olarak kullanılan eşyalardan biri olarak düşünülür. Aynanın en önemli fonksiyonlardan biri; kişinin kimliğini bulmasını ve duygusal kişiliğini yaratmasını sağlamaktır. İnsan, aynaya baktığında kendini, neyin kendisini özel kıldığını ve kim olduğunu düşünürken bulur. Orhan Pamuk’un ‘Beyaz Kale’ romanında çeşitli ayna motifleri gösterilmektedir. Ayna metaforu bütün roman boyunca okuyucuya değişik tarzlarda sunulmaktadır. Yalnız yazar aynayı madde olarak hemen kullanmıyor. Önce yavaş yavaş okuyucuyu hazırlıyor. Sadece köle tarafından fark edilen benzeyişle başlayan roman, iki kahramanın birbirinin yerine geçmesi ile sonlanıyor. Bu şekilde roman boyunca okuyucu bir çeşit ayna metaforu veya ayna motifleri görmektedir. Bu motiflerin önemli birkaç amacı vardır. İlk olarak, Orhan Pamuk’un aynaları, kölenin ve Hoca’nın ilişkisini (köle-efendi diyalektiğini) gösteriyor. Köle ve Hoca birbirleriyle çok sıkı bir ilişki içerisindedirler. Köle, Hoca’ya maddi olarak bağlıyken Hoca, kölenin bilinçaltına bağlanmıştır. İkinci ve daha dar kapsamlı olan amacı farklı kültürlerden gelen fakat aynı meslek sahibi olanların benzerliklerini göstermektedir. Üçüncü ve en önemli amacı ise; Batıdaki ve Doğudaki insanların, İslam ve Hristiyanlığın yani okuyucuya göre farklı kültürlerin arasında gerçekten de hiçbir farklılık olmadığını göstermektir. Bu yüzden ‘Beyaz Kale’ sadece edebiyat bakımından değil aynı zamanda toplumbilimi, psikoloji ve beşeri bilimler bakımlarından da önemli bir romandır
It is considered to be that mirrors are commonly used for personal grooming or admiring oneself (in which case the archaic term lookingglass is sometimes still used), decoration or architecture. However one of the basic functions of a mirror is to help in comprehension of features of the person and creation of one’s inner world. Whenever someone looks in the mirror they subconsciously analyses who they are, what make them who they are, or make them different from other people. There is a wide variety of mirror themes in O. Pamuk’s novel ‘The White castle’. Throughout the narration different mirror metaphors are presented to the reader. The writer doesn’t bring out a mirror, as a material object from the very beginning.First of all the writer slowly and carefully prepares the reader. Thus the novel begins with similarity visible only to the slave and comes to an end with slave and master changing their roles. During this process the chain of mirror metaphors is presented to the reader. All of them pursue some overall aims. The first of them is in relation to the master and the slave, from the point of view of S. Freud’s dialectic of master and slave. Both the master and the slave are closely connected with each other. While the slave is adhered to the master materially, the master is adhered to the slave subconsciously. The second and more extensive function is the similarity of representatives of different cultures or occupation characteristics. The third and most important function is to prove to the reader that there is no actual difference between Eastern and Western worlds, between Christianity and Islam, despite the fact they are considered to be each other’s opposites. That is why the novel is of importance, not only from the point of view of simple literature but also from the point of view of psychology, humanities and the social sciences
Konular
Diğer ID JA65EV77GJ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Veronika ZAGVOZDKINA

Bibtex @ { ijses377878, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {59 - 61}, doi = {}, title = {The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’}, key = {cite}, author = {ZAGVOZDKINA, Veronika} }
APA ZAGVOZDKINA, V . (2011). The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 59-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377878
MLA ZAGVOZDKINA, V . "The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 59-61 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377878>
Chicago ZAGVOZDKINA, V . "The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 59-61
RIS TY - JOUR T1 - The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’ AU - Veronika ZAGVOZDKINA Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 61 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’ %A Veronika ZAGVOZDKINA %T The Mirror Tricks in Orhan Pamuk’s ‘White Castle’ %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD ZAGVOZDKINA, Veronika . "Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 59-61.