Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 39 - 42 2011-07-01

Ömer Seyfettin’in Türk Kadını (1918-1919) Dergisindeki “Genç Kızlarımız İçin Tabiî Yazmak Sanatı” Makalesi Üzerine
On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine

Büşra AKGÜN [1]

57 212

İstiklal Savaşı yıllarında çıkan Türk Kadını dergisi, okuyucusunun zihninde ‘ümmetten millete geçiş’in şart ve psikolojisini sistemleştirmeye çalışır. Bu noktadan bakıldığında derginin isminin dahi bir millet olma isteğinin ifadelerini taşıdığı anlaşılacaktır. Türk Kadını’nın Ömer Seyfettin, Mehmet Emin (Yurdakul), Şükûfe Nihal, Faruk Nafiz gibi Türkçü yazar/şairlerden oluşan yazar kadrosu da bu yöndeki bir yayın politikası hakkında ipuçları vermektedir. Ömer Seyfettin, 11 Nisan 1911’de kaleme aldığı “Yeni Lisan” makalesiyle ‘Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en tabiî bir lisandır’ diyerek bir dil hareketi başlatmıştı. Bu dil anlayışı hemen arkasından ‘konuşulan Türkçe’ ile yazmayı gerektiren bir edebiyatı doğurmuştur. Her sahada bunu tatbik etmeye çalışan Ömer Seyfettin, kadın yazarlara da “Genç Kızlarımız için Altı Derste Tabii Yazmak Sanatı” başlıklı makalesini sunmuştur. Bu bildiride “Genç Kızlarımız için Altı Derste Tabii Yazmak Sanatı” başlıklı makalenin ders başlıkları ayrı ayrı incelenecek ve Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan’la yazma anlayışını kadınlara anlatırken üzerinde durduğu konular değerlendirilerek, makalenin dönem içindeki önemi vurgulanacaktır.
The journal of Türk Kadini (Turkish Woman) published during the years of Turkish Independence War aims at systematizing the circumstances and psychology of ‘shift from ummah to nation’ at the minds of its readers. When evaluated from this point of view, it will be easily comprehended that even the title of the journal bears itself the desire of becoming a nation. The editorial staff of Türk Kadini consisting of such Turkist writers/poets as Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Şükûfe Nihal, Faruk Nafiz gives us some clues about the publishing policy in this way. Omer Seyfettin launched a language movement by uttering ‘What we speak, that’s Istanbul Turkish, is the most natural language’ at his article he wrote “Yeni Lisan” on 11 April, 1911. This understanding of language led to a literature requiring writing in the spoken Turkish immediately. Having tried to apply this tendecy into almost all the fields, Omer Seyfettin presented his article titled with “Genç Kızlarımız için Altı Derste Tabii Yazmak Sanatı (Art of Natural Writing at Six Courses for Our Young Girls)”to our female authors.Throughout this paper, the course headings of the article titled with “Genç Kızlarımız için Altı Derste Tabii Yazmak Sanatı (Art of Natural Writing at Six Courses for Our Young Girls)” will be discussed individually, the points that Omer Seyfettin stressed while explaining the understanding of writing to the women at Yeni Lisan will be assessed, and the significance of the articles at the time will be covered thoroughly
Konular
Diğer ID JA73CF95RA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Büşra AKGÜN

Bibtex @ { ijses377882, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {39 - 42}, doi = {}, title = {On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine}, key = {cite}, author = {AKGÜN, Büşra} }
APA AKGÜN, B . (2011). On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 39-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377882
MLA AKGÜN, B . "On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 39-42 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377882>
Chicago AKGÜN, B . "On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 39-42
RIS TY - JOUR T1 - On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine AU - Büşra AKGÜN Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 42 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine %A Büşra AKGÜN %T On Ömer Seyfettin’s Article about “Art of Natural Writing for our Young Girls” in “Türk Kadını” Magazine %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD AKGÜN, Büşra . "Ömer Seyfettin’in Türk Kadını (1918-1919) Dergisindeki “Genç Kızlarımız İçin Tabiî Yazmak Sanatı” Makalesi Üzerine". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 39-42.