Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 35 - 38 2011-07-01

Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak

Cemile KAYGISIZ [1]

139 364

Hiçbir eser yazarından ve yazıldığı toplumdan bağımsız düşünülemez. Peyami Safa’nın yaşadığı devir hem Türkiye hem dünya için bir dönemecin yaşandığı zamanlardır. Asıl ününü romancılığı ile elde eden yazar ilk romanından itibaren yaşadığı devirde sorgulanan şüphe, tereddüt, gayeden nefret, yalnızlık, korku, vb. konuları işlemiş ve bireyselden evrensele ulaşmayı amaçlamıştır. Peyami Safa “romanın temeli hayattır” ilkesini savunmuş ve roman tekniğini bunun üzerine temellendirmiştir. Romanlarında hayatı örnek alan yazar, romanın hayattan farkını, kronolojik zaman takip etmeyişi olarak belirlemiştir. Benimsediği ilkeye romanlarında can veren yazar eserlerinde kendi hayatına, gözlem ve tecrübelerine değişen seviyelerde yer vermiştir. Böylece yazar eserleri ile hayatı arasında zengin bir metinlerarasılık oluşturmuştur. Metinlerarasılık Bir Tereddüdün Romanı’nda açık olarak alıntı ve gönderge; kapalı olarak anıştırma ve gizli alıntı olarak mevcuttur. Zaman zaman bu kavramların birbiri içine geçtiği ve tam olarak ayrıştırılamadığı görülür. Romanlar arasındaki metinlerarasılık kahramanların birbirini anıştırması, benzer mekânların kullanılması, aynı ya da benzer cümlelerin tekrarlanması şeklinde oluşturulurken, yazarın kendi hayatı ile ilişkisi kahramanlarından birini kendisinin sözcüsü seçmesi şeklinde olmuştur. Bir Tereddüdün Romanı’ndaki kahraman ve Peyami Safa’nın ortak özelliklerini yalnızlıkları, hastalıkları, sefahat düşkünlükleri, yazarlıkları, gazetede çalışmaları vb. olarak sıralamak mümkündür. Romanda kullanılan ve alıntı özelliğine sahip olduğu için metinlerarası ile ilişkilendirebileceğimiz bir kavramda içanlatıdır. Yazar romanın kurgusunu iki içanlatı üzerine temellendirmiştir. Bu bildiride Bir Tereddüdün Romanı ile Peyami Safa’nın hayatı ve eserleri arasındaki ilişki metinlerarasılık bağlamında ele alınacaktır
Any work can be considered apart from its writer and the society in which the work was published. The period in which Peyami Safa lived was the beginning of a turning point for both Turkey and the world. The writer who gained popularity under his novelist title, discussed the subjects, questioned in his period, such as suspicion, hesitation, hatred of aim, solidarity, fear and aimed to reach from individual to universal.Peyami Safa supported the principle of “life is basic of the novel” and grounded novel technique on this. Writer, generally used to take life as not following time chronologically. The writer who make alive the principle he adopted, include his own life, observations and experiences at differents levels to his works. Thus, the writer formed a profound intertextuality between his life and works. Intertextuality exist as citation and reference openly, and as allusion and hidden citation equivocally. From time to time, it is seen that these concepts intertangle and not understood so well. Whilst, ıntertextuality in the novels is formed as allusion of protagonists, usage of similar places and repetititon of the same or similar sentences, writer’s relationship with his own life is formed as selection of one of the protagonists as his spokesman. İt is possible to range the common features of the protagonist and Peyami Safa in Bir Tereddüdün Romanı as their solidarity, illnesses, dionysiac types, authorship, newspaper studies and etc. Intrinsic narration is another concept which can be related with intertextuality due to its usage in novels and citation feature. The writer grounded the fiction of the novel on two intrinsic narrations.In this leaflet, the relationship between Peyami Safa’s life and his Works with Bir Terteddüdün Romanı will be dealt with in the concept of Intertextuality
Konular
Diğer ID JA42DD45EB
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cemile KAYGISIZ

Bibtex @ { ijses377883, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {35 - 38}, doi = {}, title = {Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak}, key = {cite}, author = {KAYGISIZ, Cemile} }
APA KAYGISIZ, C . (2011). Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 35-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377883
MLA KAYGISIZ, C . "Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 35-38 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377883>
Chicago KAYGISIZ, C . "Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 35-38
RIS TY - JOUR T1 - Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak AU - Cemile KAYGISIZ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 38 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak %A Cemile KAYGISIZ %T Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD KAYGISIZ, Cemile . "Bir Tereddüdün Romanı’na Metinlerarasılık Bağlamında Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri Üzerinden Bakmak". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 35-38.