Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 17 - 19 2011-07-01

Fuzuli’ni̇n ve Geli̇bolulu Mustafa Ali̇’ni̇n “Usanmaz mi” Gazelleri̇nde Ortak Hususi̇yetler
Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel

Aynura MAHMUDOVA [1]

57 298

Fuzuli ve Gelibolulu Mustafa Ali XVI. yüzyıl Türk dünyasının meşhur isimlerindendirler. Fuzuli daha çok gazelleri ile, Gelibolulu Mustafa Ali ise tarihe dair yazdığı eserleri ile tanınıyor. Bütün Türk edebiyatında Fuzuli etkisi görülmektedır. XVI. yüzyıldan başlayarak Türk halkları edebiyatında Fuzuli’nin gazellerine bir çok nazireler kaleme alınmıştır.Gelibolulu Mustafa Ali’nin “Usanmaz mı” gazeli Fuzuli gazeli ile aynı vezinde ve aynı kafiyede yazılmıştır. Gelibolulu Mustafa Ali’nin gazelinde kelimeler, ifadeler, hatta yarım mısralar Fuzuli gazelinde olduğu gibi, değiştirilmeden kullanılmıştır. Mükayese sonucunda, Gelibolulu Mustafa Ali’nin bu gazeli Fuzuli gazelinin tesiri ile yazdığını söyleye biliriz.Bildirimizde, farklı bölgelerde doğmuş bu iki şairin “Usanmaz mı” matlalı gazelleri mazmun ve yapısal açıdan mukayese edilerek incelenecektir. Her iki şairin bu iki gazeldeki hayal ve yaratıcılık dünyasına aid ortak hususiyetlerinin nereden kaynaklandığı meselesine değinilecektir.
Fuzuli and Gelibolulu Mustafa Ali are famous persons of Turkish world in XVIth century. Fuzuli is known for more his ghazals, Gelibolulu Mustafa Ali is known for his works on the history. There are many imitations (nazire) written by Turkish poets. The influence of Fuzuli shows in Turkish literature. Gelibolulu Mustafa Ali`s gazel “Usanmaz mi” is imitation of Fuzuli`s ghazel. Mustafa Ali`s ghazal written Fuzuli in the same rhyme and in the same measure. In his gazel Gelibolulu Mustafa Ali used unchanged Fuzuli`s words, phrases, or even half a verse. Comparison of these two ghazals is allow us to say that this gazel of Mustafa Ali written in influence of Fuzuli. In our paper we will research comparing the maintenans and the structural aspects of “Usanmaz mi” ghazal of these poets who was born in different regions
Konular
Diğer ID JA44JP77SS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aynura MAHMUDOVA

Bibtex @ { ijses377887, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {17 - 19}, doi = {}, title = {Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel}, key = {cite}, author = {MAHMUDOVA, Aynura} }
APA MAHMUDOVA, A . (2011). Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 17-19. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377887
MLA MAHMUDOVA, A . "Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 17-19 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377887>
Chicago MAHMUDOVA, A . "Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 17-19
RIS TY - JOUR T1 - Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel AU - Aynura MAHMUDOVA Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 19 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel %A Aynura MAHMUDOVA %T Companion Features in Fuzuli’s and Gelibolulu Mustafa Ali’s Gazel %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD MAHMUDOVA, Aynura . "Fuzuli’ni̇n ve Geli̇bolulu Mustafa Ali̇’ni̇n “Usanmaz mi” Gazelleri̇nde Ortak Hususi̇yetler". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 17-19.