Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 13 - 16 2011-07-01

Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi

Tamilla MAMEDOVA [1]

51 126

Her milletin destanı yoktur. Çoğu destanlarda ise Latin veya Yunan destanlarından motifler bulunmaktadır. Destanlar milletlerin kültürünü gösterir ve içlerinde zengin mitolojik unsurlar bulunmaktadır. Kalevipoeg, Estonyalıların Friedrich Reinhold Kreutzwald tarafından kitaba alınmış ulusal destanıdır. Destanda, başta Finlilerin Kalevala Destanı olmak üzere, diğer İskandinav mitleriyle benzerlikler görülmektedir. Destan Estonyalı dev bir kahraman olan Kalevipoeg (Kalevin Oğlu) etrafında gelişmektedir. Özellikle Doğu Estonya bölgesinde, Kalevipoeg’in düşmanlarının üstüne fırlatmak için dev kayalar taşıdığı ve hatta bir kirpinin ona verdiği öğüt doğrultusunda kalasları da silah olarak kullandığı anlatılır. Destana göre Kalevipoeg ayakları kesildiği zaman ölmüştür. Kalevipoeg, Estonya halk müziğinde de çok sık kullanılan temalardan biridir. Biz bu çalışmada Kalevipoeg ile Oğuz Kağan Destanı arasındaki benzerlik ilişkisini ve paralelliği incelemeye çalışacağız. Her iki destanda da dil, duygu, düşünce ve hayal özellikleri bilhassa dikkati çekmektedir.
Not every nation has own epos. If there is, we can find Latin and Greek motives in a lot of eposes. Eposes show culture of nations and there may be found significant mythical elements. Kalevipoeg is an epic poen by Friendrich Reinhold Kreutzwald held to be the Estonian national epic. In this epos we can find similarities with Finnish Kalevala epos and also Scandinavic myths. The main character of the epos is estonian giant Kalevipoeg ( Kalev’s son). This epos tells about Kalevipoeg’s fightings with enemies.According to the epos Kalevipoeg died after his legs was cut. Kalevipoeg is the most usable theme in Estonian folk music.In this article we are going to find similarities and parallels between Kalevipoeg ve Oğuz Kağan eposes. In both eposes our attention especially will take language, feelings, thoughts and dreams features
Konular
Diğer ID JA93AN57JS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tamilla MAMEDOVA

Bibtex @ { ijses377888, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {13 - 16}, doi = {}, title = {Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi}, key = {cite}, author = {MAMEDOVA, Tamilla} }
APA MAMEDOVA, T . (2011). Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 13-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377888
MLA MAMEDOVA, T . "Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 13-16 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377888>
Chicago MAMEDOVA, T . "Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 13-16
RIS TY - JOUR T1 - Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi AU - Tamilla MAMEDOVA Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 16 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi %A Tamilla MAMEDOVA %T Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD MAMEDOVA, Tamilla . "Kalevipoeg Ve Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlik İlişkisi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 13-16.