Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 9 - 11 2011-07-01

Urfa Sıra Gecelerinde Şair Abdî’nin Gazelleri Üzerine
Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights

Barış UÇAR [1]

72 270

Urfa Sıra Geceleri, Şanlıurfa kültürünün vazgeçilmezi, Anadolu kültürünün ise mihenk taşlarındandır. Bunlar; birbirine denk arkadaş gruplarının her hafta bir arkadaşın evinde, belirli bir niteliğe ve tertibe göre sırayla yaptıkları sazlı, sözlü sohbet, paylaşım ve dayanışma içerikli toplantılardır. Burada gazeller ve hoyratlar da okunmaktadır. Fuzûlî ve Nâbî gibi usta gazel şairlerinin yanı sıra Şanlıurfalı divân şairlerinin de gazellerine yer verilir. 19. yüzyılın büyük şairlerinden Şair Abdî’nin gazellerine de bu gecelerde yer verilmektedir. Çalışmamızda Urfa Sıra Geceleri’nde Şair Abdî’nin gazelleri ve bunların tekellümü üzerine bir çalışma sunmaya, ayrıca “Sıra Geceleri”nin Anadolu kültürü içerisindeki yeri ele alınmaya çalışılacaktır.
Urfa well at night, Indispensable to the culture of Sanliurfa, Anatolia culture touchstone in the stones. These are equivalent to each other, groups of friends of a friend’s house every week, according to a specific arrangement in order of their qualifications and instrumental, verbal chat, content sharing and solidarity started. Here, read the ode Fuzûlî and “hoyrat”s. Nâbî master poets, such as superfluous, and the poems of poets are included, as well as Şanlıurfalı sofa. 19. Abdî great poets of the century poems of the poet is in these nights.Nights Poets and their poems in place of Urfa study Abdî present a study on the discourse, as well as “place at night,” the Anatolian culture, will be tried in the place.Fonetik olarak okuyun
Konular
Diğer ID JA36SV62ET
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Barış UÇAR

Bibtex @ { ijses377889, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {9 - 11}, doi = {}, title = {Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights}, key = {cite}, author = {UÇAR, Barış} }
APA UÇAR, B . (2011). Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 9-11. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377889
MLA UÇAR, B . "Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 9-11 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377889>
Chicago UÇAR, B . "Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 9-11
RIS TY - JOUR T1 - Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights AU - Barış UÇAR Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 11 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights %A Barış UÇAR %T Poems about the Poet Abdî Place Urfa Nights %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD UÇAR, Barış . "Urfa Sıra Gecelerinde Şair Abdî’nin Gazelleri Üzerine". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 9-11.