Yıl 2011, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 5 - 8 2011-07-01

An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali

Şükran TEMÜR [1]

51 155

Bu bildiride 19. yüzyılda yazılmış, Klasik Türk şiirinin pek çok özelliklerini de içeren bilinmeyen bir divanı tanıtmaya çalışacağız. El yazması bir eser olan divanın müellifi Malatyalı Nakşibendi şeyhi, Şeyh Hasan Visâlî’nin müritlerinden olduğu anlaşılan Bayburtlu Şevket Bilâlî’dir. Şair hakkında dönem kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu divanın bilinen tek nüshası Prof. Dr. M. Fatih Köksal’ın şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır. Divan Elifba sırasına göre düzenlenmekle beraber mürettep değildir. Tasavvufi konular işlenen eserde yer yer lirik söyleyişler de görülür. Müellif hattı olan yazmada çoğunlukla aruz vezni kullanılmış olup bunun yanında hece vezni ile yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Şair, şiirlerinde Şevket mahlasını kullanmıştır. 19. ve 20. yüzyıl divan şiirinin genel özellikleri göz önüne alındığında orta derece bir şair olarak değerlendirilebilir. Dini-tasavvufi Türk edebiyatının 19. yüzyıldaki bilinmeyen bir temsilcisi olan şairi burada tanıtmaya çalışacağız.
An unknown work from 19th century: We will try to introduce an unknown divan by Sevket Bilali of Bayburt, including many characteristics of Turkish poetry. The poet of the divan which is a manuscript is Sevket Bilali of Bayburt who is one of the followers of Naksibendi Sheikh Sevket Bilali of Bayburt. Any information does not exist about the poet in the sources of the period. The only copy of the original manuscript, as far as known, is in the personal library of Prof. Dr. M. Fatih Koksal. Divan is not regular and was organised according to Elfiba. In the work in which mystical subjects exist, lyric utterances can also be seen. In the manuscript in which own write of poet exists, there are also poems written in syllable style. The poet used not only Sevket Mahla. For the poet it can be said that he is an avarage poet, when taken into consideration the characteristics of the 19th and the 20th century. We will try to introduce the unknown poet of the 19th century Turkish literature
Konular
Diğer ID JA58VH29PJ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Şükran TEMÜR

Bibtex @ { ijses377890, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2011}, volume = {}, pages = {5 - 8}, doi = {}, title = {An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali}, key = {cite}, author = {TEMÜR, Şükran} }
APA TEMÜR, Ş . (2011). An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 5-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377890
MLA TEMÜR, Ş . "An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 5-8 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34179/377890>
Chicago TEMÜR, Ş . "An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2011): 5-8
RIS TY - JOUR T1 - An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali AU - Şükran TEMÜR Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 8 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali %A Şükran TEMÜR %T An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali %D 2011 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD TEMÜR, Şükran . "An Unknown Work from 19th Century: Divan by Sevket Bilali". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2011): 5-8.