Yıl 2013, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 99 - 110 2013-07-01

Efes Antik Kenti Yamaç Ev-1’in Peristil Bahçesi Restitüsyonu ile Antik Dönem Bahçe Mimarisi’nin İncelenmesi
Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus

Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ [1] , Latif Gürkan KAYA [2] , Hakan ELİNÇ [3]

79 289

Antik Akdeniz bahçeleri mimari özellikleri; Akdeniz ikliminin baskın bir özelliğe sahip olması ve bununda günümüzde halen devamlılık göstermesinden dolayı; tüm Akdeniz ülkelerinde geleneksel olarak devam etmektedir. Bahçe mimarisi açısından yüksek estetik değere sahip ve bitki örtüsü bakımından da oldukça zengin olan Hellenistik ve Roma dönemleri bahçeleri antik Akdeniz bahçeleri arasında önemli bir yer almaktadırlar. Çalışmanın amacı, Hellenistik ve Roma dönem peristil bahçelerinin görsel açıdan nasıl göründüğü belirlemektir. İlk aşamada, Hellenistik ve Roma dönemlerinde hangi yapılarda bahçe mimarisinin yoğun olarak kullanıldığı ve bu yapıların genel karakteristik özelliklerine uygun bahçe mimarisi modeli belirlenmesi, bahçe mimarisinde kullanılan cansız materyaller incelenerek, hangi materyalden yapıldığı, şekli ve formunun nasıl olduğu, nerede ve nasıl kullanıldığı belirlenmiştir. İkinci aşamada, çalışma alanın bitki örtüsü araştırılmış, ayrıca Efes Antik Kenti duvar resimlerindeki mevcut bitkiler saptanmıştır. Son aşamada, Yamaç Ev-1’in Peristili’nin restitüsyonu 3D max programı kullanılarak yapılmıştır.
Arhitectural features of the ancient Mediterranean gardens have continued to be traditional in entire Mediterranean countries because of having a dominant feature of the Mediterranean climate and having still been continued, today. Gardens in the Hellenistic and Roman periods, having high aesthetic value in terms of garden architecture and also have rich vegetation, have taken an important place in the ancient Mediterranean gardens. The aim of the study has been determined how the peristil gardens of these periods look visually. Firstly, it has been determined the garden architecture in which buildings have been used intensively in these periods and the suitable garden architecture model accordance with the general characteristics of these structures. It has also been investigated the non-living materials used in garden architecture, which material they have been made and how, their shape and form, where and how they have been used. Secondly, the vegetation of the case area has been investigated and also the existing plants being painted at the walls of the Ancient City of Ephesus have been determined. Finally, the restitution of the Peristyl of the Terrace House-1 is maintainned using with 3D Max programme
Konular
Diğer ID JA35DB98KE
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ

Yazar: Latif Gürkan KAYA

Yazar: Hakan ELİNÇ

Bibtex @ { ijses377941, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2013}, volume = {}, pages = {99 - 110}, doi = {}, title = {Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus}, key = {cite}, author = {ELİNÇ, Zuhal KAYNAKÇI and KAYA, Latif Gürkan and ELİNÇ, Hakan} }
APA ELİNÇ, Z , KAYA, L , ELİNÇ, H . (2013). Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 99-110. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377941
MLA ELİNÇ, Z , KAYA, L , ELİNÇ, H . "Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 99-110 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377941>
Chicago ELİNÇ, Z , KAYA, L , ELİNÇ, H . "Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 99-110
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus AU - Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ , Latif Gürkan KAYA , Hakan ELİNÇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 110 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus %A Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ , Latif Gürkan KAYA , Hakan ELİNÇ %T Investigation of Antic Period Garden Architecture with Restitution of the Garden of Terrace House-1 in the Ancient City of Ephesus %D 2013 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD ELİNÇ, Zuhal KAYNAKÇI , KAYA, Latif Gürkan , ELİNÇ, Hakan . "Efes Antik Kenti Yamaç Ev-1’in Peristil Bahçesi Restitüsyonu ile Antik Dönem Bahçe Mimarisi’nin İncelenmesi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2013): 99-110.