Yıl 2013, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 92 - 98 2013-07-01

Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)
An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province)

Gülistan ERDAL [1] , Hilmi ERDAL [2] , Mustafa GÜRKAN [3]

53 452

Bu araştırmada, Türkiye’de uygulanan tarımsal desteklemeler üretici bazında değerlendirilmiştir. Araştırma verileri, Kahramanmaraş İli Merkez İlçeye bağlı 11 köyden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen177 üreticiden anketlerle sağlanmıştır. Araştırma sonuçları 177 üreticiden 130’unun tarımsal desteklemelerden yararlandığını, 47’sinin ise yararlanmadığını ortaya koymuştur. Üreticiler genel olarak nakit destekleme ödemeleri yerine girdi ( mazot, gübre vb.) fiyatlarında indirim sağlanmasını istemektedir. Ürünlerin değerinde pazarlanamaması üreticilerin önemli bir sorunudur
In this research, appliedagricultural supports in Turkey were evaluated at farm level. The research data was collected from 177 farmers of 11 villages of Kahramanmaras central district using simple random sampling method via questionnaire. Research results showed that 130 of farmers benefited the agricultural sampled farmers wanted to price discount of agricultural inputs rather than cash supports. Also, marketing was an major problem for the farmers
Konular
Diğer ID JA28GN82ZG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülistan ERDAL

Yazar: Hilmi ERDAL

Yazar: Mustafa GÜRKAN

Bibtex @ { ijses377942, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2013}, volume = {}, pages = {92 - 98}, doi = {}, title = {An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province)}, key = {cite}, author = {GÜRKAN, Mustafa and ERDAL, Hilmi and ERDAL, Gülistan} }
APA ERDAL, G , ERDAL, H , GÜRKAN, M . (2013). An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province). International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 92-98. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377942
MLA ERDAL, G , ERDAL, H , GÜRKAN, M . "An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province)". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 92-98 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377942>
Chicago ERDAL, G , ERDAL, H , GÜRKAN, M . "An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province)". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 92-98
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province) AU - Gülistan ERDAL , Hilmi ERDAL , Mustafa GÜRKAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 98 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province) %A Gülistan ERDAL , Hilmi ERDAL , Mustafa GÜRKAN %T An Evaluation By Farmers On Applied Agricultural Supports In Turkey (Case Of Kahramanmaras Province) %D 2013 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD ERDAL, Gülistan , ERDAL, Hilmi , GÜRKAN, Mustafa . "Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2013): 92-98.