Yıl 2013, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 55 - 61 2013-07-01

Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province

Melda HARBALIOĞLU [1] , Gamze ÖZEL [2] , Birol ERKAN [3]

229 313

Sanayileşmenin yaygın olmadığı yörelerde belli bir yaşam standardına ulaşma, iç veya dış göçlerin en aza indirgenmesi adına uygulanabilecek alternatif sektörlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan turizm sektörü güçlü sektörler arasındadır. Kilis, doğası ve yerleşmeye elverişli coğrafyası ile tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle zengin turizm potansiyeline sahiptir. Ancak var olan zenginliklerin turizm faaliyetleri açısından değerlendirilemediği gözlemlenmiştir. Kilis’in sosyo-ekonomik yapısına bakıldığında, halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yaşamlarını sürdürmektedir. Bu durumdan yola çıkarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile birlikte turizm faaliyetleri yürütülüp kırsal alanların fayda oranı arttırılarak kırsal turizm faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Kilis ilinde uygulanabilecek birden fazla alternatif turizm türü bulunmakla birlikte, en önemli seçeneğin kırsal turizm olduğu söylenebilir. Kilis ilinde kırsal turizm faaliyetlerinin uygulanması sonucunda il ekonomisine katkı sağlanarak istihdam oranının ve refah düzeyinin artması, kırsal alanlardan kente göçün engellenerek belli bölgelerdeki nüfus yığılmalarının önüne geçilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu çalışmada, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bağlamında Kilis ilinde uygulanma potansiyeli olan kırsal turizme ilişkin kavramsal bir inceleme yapılmış, kırsal turizmin ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına olası etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
In areas where industrialization is not common, it must be developed alternative industries in order to reach a certain standard of living, minimize internal or external migration. In this respect, tourism sector is among the strongest sectors. Kilis has been home to many civilizations in the historical process with its nature and geography conducive to settlement. Fort his reason, it has the rich tourism potential. However, it has been observed that current wealth has not been evaluate in terms of tourism activities. Looking at the socio-economic structure of Kilis, vast majority of people continue their lives with agriculture and animal husbandry activities. Based on this situation, with agriculture and animal husbandry activities, rural tourism activities can be realized by performing the tourism activities and increasing the benefit rate of rural areas. Although there are more than one type of alternative tourism in Kilis, it can be said that the most important option is rural tourism. As a result of the implementation of rural tourism activities in Kilis, it is quite likely to increase the rate of employment and welfare by contributing to the province’s economy and prevent population concentration in certain areas by obstructed rural-to-urban migration. In this paper, in the context of evaluation and sustainability of natural, historic and cultural heritage, a conceptual analysis was performed as to the rural tourism which is able to perform in Kilis, it was tried to determine the potential impacts to socio-economic development of Kilis of rural tourism
Konular
Diğer ID JA62ST42EY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Melda HARBALIOĞLU

Yazar: Gamze ÖZEL

Yazar: Birol ERKAN

Bibtex @ { ijses377949, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {}, eissn = {2667-4904}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2013}, volume = {}, pages = {55 - 61}, doi = {}, title = {Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province}, key = {cite}, author = {HARBALIOĞLU, Melda and ÖZEL, Gamze and ERKAN, Birol} }
APA HARBALIOĞLU, M , ÖZEL, G , ERKAN, B . (2013). Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 55-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377949
MLA HARBALIOĞLU, M , ÖZEL, G , ERKAN, B . "Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 55-61 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377949>
Chicago HARBALIOĞLU, M , ÖZEL, G , ERKAN, B . "Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2013): 55-61
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province AU - Melda HARBALIOĞLU , Gamze ÖZEL , Birol ERKAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 61 VL - IS - 2 SN - -2667-4904 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province %A Melda HARBALIOĞLU , Gamze ÖZEL , Birol ERKAN %T Evaluation In Terms Of Rural Tourism Potential and Socio-Economic Development of Kilis Province %D 2013 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P -2667-4904 %V %N 2 %R %U
ISNAD HARBALIOĞLU, Melda , ÖZEL, Gamze , ERKAN, Birol . "Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Temmuz 2013): 55-61.