Yıl 2017, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 17 - 21 2017-12-01

Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism

Çağla ÖZER [1] , Eser ATAY [2]

144 144

All the civilizations and the community that have occurred since ancient times have made food according to their location and climate conditions and developed these dishes according to diversity offered by nature. In creating this food, immigration, war, religion and beliefs, climate and geography of the regions, variety of plant and animal species seemed to be the most important factors, wedding, border, the opening of trade routes also are emerging as factors affecting it. Thus formed the culinary cultures of regional and even local “cuisine” is remarkable that occurred then. Gastronomy is the harmony of science and art in food and drinking and its considered to be an effective way of country/region/local introductions. Today the most touristic countries feature their local cusines besides the other opportunities as an important tool. But on the other hand, evaluation of the culinary culture in tourism can not be evaluated adequately. In this study; the local wide and well-established culinary culture is investigated according to regions of Turkey with their historical baseline and create the awareness of this wealth for rural tourism, the development of sustainable gastronomy.

Local cuisine, rural tourism, sustainable gastronomy
 • Acar, Y. 2016. Gastronomi Turizmi Kapsamında Aksaray İli Güzelyurt (Gelveri) Yöresel Mutfağının Unutulmaya Yüz Tutmuş Tatlarının Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4(1):81-86.
 • Akyol, C., S. Güner, Y. Oğan, E. Aydın, R. Yüce and T. Uluyurt. 2014. Kırsal Alanların Turizm PotansiyeÇağla et al. / IJSES, 7 (2): 17-21, 2017, www.nobel.gen.tr 21 linin Belirlenmesi-Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18(1):249-271.
 • Ardıç Yetiş, Ş. 2015. Kapadokya Yemek Kültürü ve Mustafapaşa Beldesi (Sinasos) Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3(2):12-19.
 • Bucak, T. and Ü.E. Aracı. 2013. Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balikesir University The Journal of Social Sciences Institute 16(30):203-216.
 • Cömert, M. 2014. Turizm Pazarlamasında Yöresel Mutfakların Önemi ve Hatay Mutfak Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2(1):64-70.
 • Çakır, A. and G. Çakır. 2012. Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14(22):53-60.
 • Çokişler, N. and A. Türker. 2015. Mutfak Kültürünün Turizm Ürünün Olarak Kullanım Etkinliğinin İncelenmesi: Ayder Turizm Merkezi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 6(14):122-136.
 • Demir, C. and A. Çevirmen. 2006. Turizm ve Çevre Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Deveci, B., S. Türkmen, C. Avcıkurt. 2013. Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 3(2):29-34.
 • Erkol, G. and B. Zengin. 2015. Şanlıurfa’da Bulunan Yöresel Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Pazarlama Stratejilerinin Şehrin Turizm Açısından Pazarlanabilirliğine Etkileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(9):599-614.
 • Hatipoğlu, A., B. Zengin, O. Batman, S. Şengül. 2013. Yöresel Yemeklerin, Kırsal Turizm İşletmeleri Mönülerinde Kullanım Düzeyleri: Gelveri Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 3(1):6-11.
 • İpar, M.S. and A. Tırıl. 2014. Sinop İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7(2):45-54.
 • Kan, M. and B. Gülçubuk. 2008. Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler. Journal of Agricultural Faculty of Uludag Universty 22(2):57-66.
 • Kan, M., B. Gülçubuk and M. Küçükçongar. 2012. Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14(22):93-101.
 • Karakaş, A. and M. Alkış. 2015. Çermik İlçesi Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 5(1):1-8.
 • Kesici, M. 2012. Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14(23):33-37.
 • Kızılırmak, İ., A. Albayrak and S. Küçükali S. 2014. Yöresel Mutfağın Kırsal Turizm İşletmelerinde Uygulanması: Uzungöl Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 4(1):75-83.
 • Kodaş, D. and E. Dikici. 2012. Ahlat, Kırsal Bölgesinde Gastronomi Turizminin Muhtemel Toplumsal Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi 4(2):51-68.
 • Küçükaltan, D. 1997. Trakya Ekonomisi İçin Bir Bölgesel Kalkınma Modeli: Kırsal Turizm. 7. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi. 20-22 Ekim, İzmir.
 • Mil, B. and E. Denk. 2015. Erzurum Mutfağı Yöresel Ürünlerin Otel Restoran Menülerinde Kullanım Düzeyi: Palandöken Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 5(2):1-7.
 • Morgül, Ş. 2014. Kırklareli İlinde Eko Turizm Olanakları. Electronic Journal of Vocational Colleges. Aralık:27-38.
 • Morgül, Ş.M. 2006. Trakya Bölgesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine İlişkin Analiz: Kırklareli Örneği. MSc, Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkey.
 • Ongun, U. and B. Gövdere. 2014. Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 4(2):51-57.
 • Ongun, U. and B. Gövdere. 2015. Isparta İli Kırsal Alanlarda Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 5(1):122-131.
 • Ongun, U., B. Gövdere and A. Kaygısız Durgun. 2015. Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(12):99-116.
 • Ölmez, Z. D. and G. K. Girgin. 2015. Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Sandıklı Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 5(1):77-84.
 • Özkan, E. 2007. Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm. MSc, Ankara University, Ankara, Turkey.
 • Şengül, S. and O. Türkay. 2015. Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde “Yöresel Mutfaklar” Eğitiminin Kullanılması: Mudurnu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges. 4. UMYOS Özel Sayısı:1-6.
 • Uçar, M., H. Uçar, A. Kurnaz and H. Akyurt Kurnaz. 2012. Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14(22):75-82.
 • Uslu, A. and T. Kiper. 2006. Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(3):305-314.
 • Yenipınar, U., H. Köşker and S. Karacaoğlu. 2014. Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2(2):13-23.
 • Yılmaz, B. S., H. Doğru and Y. Yumuk. 2014. Bir Kırsal Turizm Çeşidi Olarak Tarım Turizminin Ayvalık’ta Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7(2):28-32.
 • Yutseven, H. R. 2011. Sustainable Gastronomic Tourism in Gokceada (Imbros): Local and Authentic Perspectives. International Journal of Humanities and Social Science 1(18):17-26.
 • Yücel, E., A. N. Özel and İ. Yücel Şengün. 2013. The Plants Consumed as Food in Kemaliye(Erzincan/Turkey) District and Other Typical Foods in This Region. Biological Diversity and Conservation 6(2):34-44.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çağla ÖZER (Sorumlu Yazar)

Yazar: Eser ATAY

Bibtex @araştırma makalesi { ijses397773, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {2146-0078}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {}, pages = {17 - 21}, doi = {}, title = {Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism}, key = {cite}, author = {ÖZER, Çağla and ATAY, Eser} }
APA ÖZER, Ç , ATAY, E . (2017). Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 17-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397773
MLA ÖZER, Ç , ATAY, E . "Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 17-21 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397773>
Chicago ÖZER, Ç , ATAY, E . "Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 17-21
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism AU - Çağla ÖZER , Eser ATAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 21 VL - IS - 2 SN - 2146-0078- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism %A Çağla ÖZER , Eser ATAY %T Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism %D 2017 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P 2146-0078- %V %N 2 %R %U
ISNAD ÖZER, Çağla , ATAY, Eser . "Investigation of Local Cuisine Culture in Turkey by Regions and The Importance in Rural Tourism". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Aralık 2017): 17-21.