Yıl 2017, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 46 - 53 2017-12-01

İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi

Taki Can METİN [1] , Gökhan ERŞEN [2] , Saye Nihan ÇABUK [3] , Hilmi Rafet YÜNCÜ [4] , Sibel SARIÇAM [5] , Alper ÇABUK [6]

169 540

Ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle tarım faaliyetlerinin giderek azaldığı, kırsal yerleşimlerdeki genç nüfusun sürekli kentlere göç ettiği ülkemizde, agroturizm; tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve özendirilmesi, kırsal kimlik ve geleneksel değerler ile çevrenin korunması ve kırsal kalkınmanın sağlanması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu anlamda agroturizm, birçok ülkede ön plana çıkan sürdürülebilir bir turizm çeşididir. Agroturistin beklentisi, kırsal kimliğin, geleneksel değerlerin korunduğu bir ortamda deneyim yaşamaktır. Dolayısıyla, agroturizm ile elde edilen gelirin sürekliliği için kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması bir zorunluluktur. Bu çerçevede, önemli bir yerli ve yabancı turizm destinasyonu olan İzmir’in Karaburun bölgesi, aynı zamanda tarımsal faaliyetler, çiftlik ürünleri üretimi, bağları, festivalleri, sahip olduğu eşsiz doğal ve kültürel zenginlikler nedeniyle de önem arz etmektedir. Son zamanlarda, bölgedeki rüzgâr enerjisi yatırımları ve inşa edilmekte olan otoyol çeşitli tartışma ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu tartışmaların kapsamı geniş olmakla birlikte, ele alınan konulardan bazıları, söz konusu faaliyetlerin bölgenin eşsiz peyzajına, zeytinlikler başta olmak üzere tarım alanlarına ve hayvancılık faaliyetlerine verdiği zararlar ile kitle turizminin bölgeye ulaşacak olmasına dair endişelerdir. Bu kapsamda, çalışma alanındaki tarımsal faaliyetlerin, doğal ve kültürel kaynakların agroturizm çerçevesinde ele alınması sadece sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için değil, aynı zamanda mevut yol ve rüzgâr türbini çalışmalarından kaynaklanabilecek olası tehditlerin azaltılması açısından önemlidir. Bu amaçla, bu bildiride Karaburun’daki agroturizm olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar aktarılacaktır.

Agroturizm, Agroturizm fırsatları, Karaburun, Kırsal turizm
 • Anonim (2017). Karaburun Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019, http://www.karaburun.bel.tr/meclis/stplan2014sonu1.pdf (Erişim: Haziran 2017).
 • Barbieri C. (2013). Assessing the sustainability of agritourism in the US: a comparison between agritourism and other farm entrepreneurial ventures, Journal of Sustainable Tourism, 21:2, 252-270, DOI: 10.1080/09669582.2012.685174
 • Blacka, A. vd. (2009). Agri-Tourism, Virginia Cooperative Extention, http://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/47466/310003_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim Tarihi: 30.06.2017).
 • Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken H. (2013). “Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(3), 23-33.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Erşen, G. (2016), İzmir Karaburun Yarımadası gastronomi turizmi ürününe yönelik rotalarının coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Eskişehir
 • İZKA (2013). 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları - Karaburun İlçe Özet Raporu.
 • Işık, Ş. (2002). Karaburun Yarımadası’nın Tarihsel Coğrafyası, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 120, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Karaburun Belediyesi, 2017. Karaburun Sosyo Ekonomik Yapı, http://www.karaburun.bel.tr/index.php/2017-02-03-07-26-11/hakkimizda (Erişim: haziran, 2017).
 • Sarıçam, S., Erdem, Ü. (2010). İzmir Karaburun Yarımadası’nın Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Planlanması, Ekoloji 19, 77, 42-50.
 • Soykan, F., Sezer, L.İ., Işık, Ş. (1993). Karaburun Yarımadası’nın Doğal Özellikleri, Tarihsel Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 1989/002 No’lu Proje Raporu, Bornova-İzmir.
 • Sarıçam, S. (2007). İzmir İl Bütününde Biyosfer Rezerv alanalrı ve Sptanması üzerine Araştırmalar “Karaburun Yarımadası Örneği”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir.
 • Yılmaz, O. (2002). Karaburun yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevkii Örneğinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Taki Can METİN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Gökhan ERŞEN

Yazar: Saye Nihan ÇABUK

Yazar: Hilmi Rafet YÜNCÜ

Yazar: Sibel SARIÇAM

Yazar: Alper ÇABUK

Bibtex @araştırma makalesi { ijses397785, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {2146-0078}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {}, pages = {46 - 53}, doi = {}, title = {İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {METİN, Taki Can and SARIÇAM, Sibel and ÇABUK, Saye Nihan and YÜNCÜ, Hilmi Rafet and ERŞEN, Gökhan and ÇABUK, Alper} }
APA METİN, T , ERŞEN, G , ÇABUK, S , YÜNCÜ, H , SARIÇAM, S , ÇABUK, A . (2017). İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 46-53. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397785
MLA METİN, T , ERŞEN, G , ÇABUK, S , YÜNCÜ, H , SARIÇAM, S , ÇABUK, A . "İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 46-53 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397785>
Chicago METİN, T , ERŞEN, G , ÇABUK, S , YÜNCÜ, H , SARIÇAM, S , ÇABUK, A . "İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 46-53
RIS TY - JOUR T1 - İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi AU - Taki Can METİN , Gökhan ERŞEN , Saye Nihan ÇABUK , Hilmi Rafet YÜNCÜ , Sibel SARIÇAM , Alper ÇABUK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 53 VL - IS - 2 SN - 2146-0078- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi %A Taki Can METİN , Gökhan ERŞEN , Saye Nihan ÇABUK , Hilmi Rafet YÜNCÜ , Sibel SARIÇAM , Alper ÇABUK %T İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P 2146-0078- %V %N 2 %R %U
ISNAD METİN, Taki Can , ERŞEN, Gökhan , ÇABUK, Saye Nihan , YÜNCÜ, Hilmi Rafet , SARIÇAM, Sibel , ÇABUK, Alper . "İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Aralık 2017): 46-53.