Yıl 2017, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 54 - 61 2017-12-01

Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri

Ayhan Gökdeniz [1]

207 491

En çok enerji tüketen sektörlerden biri olan turizm, son yıllarda enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması ve çevresel yönetim gibi konulara ağırlık vermektedir. Böylece turizm işletmeleri değişen tüketici tercih ve beklentilerine uygun, çevreye saygılı ürünler sunabilmiş ve tüketici gözünde iyi bir imaj oluşturabilmiştir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde tüketici haklarının korunmasına yönelik yasal çalışmalar ve bunların sonucu oluşan toplumsal duyarlılık müşteriyi işin odağı haline getirmiştir. Bu noktada yeşil yönetim anlayışı, işletmelerin çevresel sorumluluk duygusu ile faaliyette bulunmalarını ifade etmektedir. Yeşil yönetim anlayışı, kısaca çevrenin korunması ile ekonomik büyüme kavramlarının uzun dönemli ve birlikte düşünülmesi esasına dayanmaktadır.

Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel sicilleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, piyasa temelli ekonomik araçlar olarak değerlendirilmektedir. Araştırmalar tüketicilerin, çevreye daha az hasar veren ürünleri seçerek çevrenin korunmasına daha fazla katkıda bulunmak istediklerini göstermiştir. Bu çerçevede tatil yapmak isteyen potansiyel turistlerin de çevreye duyarlı işletmeleri tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Turizmde yeni bir talep şekli olarak ortaya çıkan bu uygulamalar doğal olarak konaklama işletmelerini bu talebi karşılamaya itmiştir. Kısaca “yeşil yönetim uygulamaları” olarak da tanımlanan bu yönetim anlayışı konaklama işletmelerinde ekolojik sertifikalar, enerji verimliliği, katı ve sıvı atık yönetimi, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve personelin bilgilendirilmesi noktalarında toplanmaktadır. Bu çalışmada; çevre yönetim sertifikaları, yeşil yönetim uygulamaları ve otellerin farklı ekolojik uygulamaları üzerinde durulmuş ve yeşil yönetimle ilgili ileriye yönelik projeksiyonlar yapılmıştır.

yeşil yönetim, ekolojik sertifikalar, uygulama örnekleri
 • Bohdanowicz Paulina, Simanic Branko and Martinac Ivo, (2005), “Sustainable Hotels-Enviromental Reporting According to Green Globe 21, Green Globes Canada/ Gem Uk, Ihei Benchmarkhotel and Hilton Environmental Reporting”, The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, 27-29 September 2005 (SB05Tokyo), p.p. 1642-1649
 • Maria S., Hammer Jo, Townsend M., ( 1993),EcoPurchasing Guide for Hotels and Motels, Fall, Copyright, 1993 University of Florida, Printed on Recycled Paper, pp.6-50
 • Delmas Magali, (2012), “Eco-Certification Programs for Hotels in California: Determining Consumer Preferences for Green Hotels”, Undergraduate Program of Institute of the Environment and Sustainability University of California–Los Angeles In Conjunction with Walt Disney Imagineering Advised by Professor Environmental Science Senior Practicum Spring 2012,pp.1-35
 • Kahraman N. ve Türkay O., (2006), Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Seyhan Güneş, Yılmaz Burcu Selin, (2010), “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama; Calısta Luxury Resort Hotel”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, s.51-74
 • Persic Milena, Jankovic Sandra and Vlasic Dubravka, (2005), “Eco Hotels-Philosophy of the 21st Century”, Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, 24–26 November 2005.pp.447-461
 • Erdem Barış, Tetik Nuray, (2013), “An Environmentally – Sensitive Approach in The Hotel Industry: Ecolodges” , International Journal for Responsible Tourism, Spring 2013 Volume 2 Issue 2, Bucharest 2013, pp.22-40
 • Hamele, Herbert, Eckerdt Sven, (2002), “Environmental initiatives by European tourism businesses Instruments, indicators and practical examples”, A contribution to the development of sustainable tourism in Europe, Universität Stuttgart, pp.1-39
 • Alexander Sarah, (2002), “Green Hotels: Opportunities and Resources for Success”, Zero Waste Alliance, September 2002, pp.1-9
 • Kapıkı, S. (2012),” Implementing Sustainable Practices in Greek Eco-Friendly Hotels”, Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 2A, pp.1117–1123
 • Gökdeniz Ayhan (2011), “Local Agenda 21 AndThe Role Of Local Authorities In Sustainable Tourism”, The International Tourism Research Conference, Sustainable Tourism Development, 30th November, Stockholm, Sweden, 62-75.
 • Gökdeniz Ayhan, Çetin İbrahim, (2006), “DeğişenTüketici Eğilimleri Çerçevesinde Eko Turizm ve Eko Turizmde Pazarlama Stratejileri”, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28-29 Haziran 2006, Antalya, s-164-170.
 • Atay Lütfi, Dilek, S.Emre (2013), “Konaklama İşletmelerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibıs Otel Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2013, C.18, S.1, s.203-219.
 • Gökdeniz Ayhan (2003), “Yerel Gündem 21 ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Eko Turizm”, Standart Dergisi, Ankara, 496, 24-32.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayhan Gökdeniz (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { ijses397789, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {2146-0078}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {}, pages = {54 - 61}, doi = {}, title = {Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri}, key = {cite}, author = {Gökdeniz, Ayhan} }
APA Gökdeniz, A . (2017). Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 54-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397789
MLA Gökdeniz, A . "Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 54-61 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397789>
Chicago Gökdeniz, A . "Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 54-61
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri AU - Ayhan Gökdeniz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 61 VL - IS - 2 SN - 2146-0078- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri %A Ayhan Gökdeniz %T Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri %D 2017 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P 2146-0078- %V %N 2 %R %U
ISNAD Gökdeniz, Ayhan . "Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Aralık 2017): 54-61.