Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://ijshs.iarsp.org

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
(IJSHS)

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (IJSHS) dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası” ve “hakemli” bir dergidir.