Amaç

Yayın hayatına 2007 yılında başlayan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquiry, Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak basılan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Online olarak da yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve İngilizce makaleleri yayımlayarak Türkiye’de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapan dergiye gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından biçim ve içerik yönünden incelendikten sonra hakemlere gönderilir. Bu amaçla her yazı alanıyla ilgili iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse makale üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir. Yayımlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Kapsam

Yayın hayatına 2007 yılında başlayan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquiry, Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak basılan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Online olarak da yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve İngilizce makaleleri yayımlayarak Türkiye’de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapan dergiye gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından biçim ve içerik yönünden incelendikten sonra hakemlere gönderilir. Bu amaçla her yazı alanıyla ilgili iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse makale üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir. Yayımlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.