The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant

İsmail ZORLUER [1] , Şerife GÖKÇE et al. [2]

127 140

The completion of projects with current resources in the stipulated time is a crucial problem keeping up to date.There is a number of available software enabling the creation of the construction schedules benefiting from the modern techniques in today’s world. With these software, the margin of error during the creation of the construction schedule can be minimized, the best usage of time and available resources can be planned, and also the ideal project duration can be determined.

In this study, it is aimed to investigate the productivity growth occurring with created construction schedule by utilising MS Project software, for the determination of the most realistic and economical investment process on a construction site. A cement silo construction constructed as part of the project of Afyon Cement Plant is taken as an application area of the construction schedule. The construction schedule created by utilising MS Project is compared with a construction schedule created by utilising bar chart. The obtained results indicate that at small construction projects there are no significant differences between the construction schedule created by utilising conventional techniques and the construction schedule created by utilising modern techniques. In major construction works, it is observed that creating construction schedule becomes a necessity because of the effects to time and cost factors such as monitoring cash flow and production along with calculating progress payment.

planning, Construction Schedule, Project Management
  • [1] O. Yüksel, Proje tipi üretimlerde planlama, Ege Universitesi Basımevi, İzmir, 2012.
  • [2] O.H. Türkakın, Ö. Giran, Y.S. Türkan, E. Manisalı, Cpm kullanılmayan inşaat projelerinde karşılaşılan istihkak, geçici kabul ve fesih ile ilgili uyuşmazlıklar ve çözüm önerileri, 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım, 2011 Bursa TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
  • [3] L.O. Uğur, A. Erdal, İnşaat projelerinin ağ diyagramlarıyla planlanmasında süre-maliyet değişimlerinin yeni işgücü eklenmesi orijininde analizi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2(2) (2014) 362-373
  • [4] C. Gencer, O. Türkbey, Proje tamamlanma zamanının bulunmasında istatistiksel analiz yardımıyla bulanık-pert, klasik-pert ve gerçek-dağılım yöntemlerinin karşılaştırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 3(2) (2001) 29-39.
  • [5] E. Tanrıtanır, Bir mobilya fabrikasinda temin süresinin kritik yörünge metoduyla (CPM) bilgisayar destekli analizi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 53(1) (2003) 25-38.
  • [6] C. Ö. Karadeniz, PERT- CPM ile proje planlama, değerlendirme ve bir işletme uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
  • [7] M. Güneş, S. Ural, EÜAŞ/AEL işletmesindeki bant dağitim merkezinin taşinmasi projesinin CPM ile planlanmasi, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(5) (2008) 103-111.
  • [8] B. A. Rençber, Proje yönetiminde pert tekniği ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi (27) (2011) 28-40.
  • [9] J. B. Yang, C. K. Kao, Critical path effect based delay analysis method for construction projects, International Journal of Project Management 30(3) (2012) 385-397. DOI:10.1016/j.ijproman.2011.06.003
  • [10] J. Qi, X. Zhao, Algorithm of finding hypo-critical path in network planning, 2012 International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering, Physics Procedia 24 (2012) 1520-1529. DOI:10.1016/j.phpro.2012.02.225
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail ZORLUER

Yazar: Şerife GÖKÇE et al.

Bibtex @araştırma makalesi { ijsores310872, journal = {International Journal of Social and Related Science (IJSORES)}, issn = {}, address = {İskender AKKURT}, year = {}, volume = {1}, pages = {12 - 15}, doi = {}, title = {The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant}, key = {cite}, author = {GÖKÇE et al., Şerife and ZORLUER, İsmail} }
APA ZORLUER, İ , GÖKÇE et al., Ş . (). The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant. International Journal of Social and Related Science (IJSORES), 1 (2), 12-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijsores/issue/29061/310872
MLA ZORLUER, İ , GÖKÇE et al., Ş . "The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant". International Journal of Social and Related Science (IJSORES) 1 (): 12-15 <http://dergipark.gov.tr/ijsores/issue/29061/310872>
Chicago ZORLUER, İ , GÖKÇE et al., Ş . "The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant". International Journal of Social and Related Science (IJSORES) 1 (): 12-15
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant AU - İsmail ZORLUER , Şerife GÖKÇE et al. Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Related Science (IJSORES) JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 15 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Related Science (IJSORES) The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant %A İsmail ZORLUER , Şerife GÖKÇE et al. %T The Investigation of Productivity Growth Occurring with Construction Schedule: The Case of Construction Site of Afyon Cement Plant %D 2018 %J International Journal of Social and Related Science (IJSORES) %P - %V 1 %N 2 %R %U