The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions

Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU [1]

156 193

In this study the effects of clients emotional intelligence on advertisement perception has been researched. Emotions are extremely important in order to understand our environment and others. Emotional intelligence represent the collective ability to self-knowladge, expressing yourself, managing emotions and the ability to make empathy in order to live a more coherent life. Advertisement is one of the most effective ways for a product or service to reach a large audience. Perception of advertisements by the clients of a product or service is the interpretation of the information which comes with the advertisement. Results showed that there is a meaningful relationship between emotional intelligence evaluation scale and advertisement perception scale

Advertising, Emotional Intelligence
  • [1]Akgün, S., Araz, A. (2010). Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz: Bir Çatışma Çözümü Eğitim Programı Tanıtımı. Doğuş Üniversitesi Dergisi. , 11 (1). [2]Akkirman, A. D. (1998). Etkin Çatışma Yönetimi ve Müdahale Stratejileri. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi , 13 (2). [3]Çerçi, F. (2009). Çocukların Reklamı Anlama ve Algılama Düzeyleri İle Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Mersin İlinde Bir Araştırma. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [4]Doruk, E., Öngören, H. (2005). İnsan İlişkilerinde ve İş Yaşamında Duygusal Zeka. İletişim Fakültesi Dergisi (22). [5]Duman, D., Acaroğlu, R. (2014). Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Empati Becerileri Arasındaki İlişki. F.N. Hem Dergisi. , 22 (1). [6]Düşükcan, M. (2003). İş Örgütlerinde Çatışmaların Oluşum Süreci. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu . [7]Elden, M. (2009). Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. İstanbul: İletişim Yayınları. [8]Ergin, E. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zeka Düzeyleri ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki. Konya: Selçuk Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [9]Erkuş, A. (2008). Çatışma Yönetim Tarzlarının Müzakere Sürecine Ve Sonuçlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis , 17 (2). [10]Güçlü, H. V. (2007). Erkeklere Yönelik Televizyon Reklammlarının Analizi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [11]Gürbüz, S., Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 9 (2). [12]İsmen, E. (2004). Duygusal Zeka ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (11). [13]Kuzu, A., Eker, F. (2010). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Diğer Üniversite Öğrencileri İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (3). [14]Onay, M., Uğur, B. (2011). Sağlıktaki Memnuniyetin Sessiz Sihri: "Duygusal Zeka". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. , 3 (2). [15]Özcan, E. (2007). Göstergebilimsel Açıdan Reklâm Dilinin Tüketim Toplumuna Etkileri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. [16]Şenel, S. (2008). Müşterilerin Duygusal Zeka Özelliklerinin Reklam Algıları Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma. İstanbul: T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [17]Tetik, S., Ökmen, M., Bal, V. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırma Dergisi , 2 (1). [18]Uluç, G., Ankaralıgil, N. (2008). Duygusal Zekâ Ve Öteki’yi Anlamak: Doğu – Batı Üzerine Bir Çalışma. II.International Emotional Intelligence And Communication Symposium , 441-522. [19]Ünsar, S., Fındık, Ü. Y., Sadırlı, S. K., Erol, Ö. (2009). Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi , 9 (1). [20]Yılmaz, F., Öztürk, H. (2011). Hastanelerde Yönetici Hemşirelerinin Karşılaştıkları Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetim Yaklaşımları. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. , 19 (3).
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { ijsores310873, journal = {International Journal of Social and Related Science (IJSORES)}, issn = {}, address = {İskender AKKURT}, year = {}, volume = {1}, pages = {16 - 22}, doi = {}, title = {The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions}, key = {cite}, author = {KAPTANOĞLU, Rana ÖZYURT} }
APA KAPTANOĞLU, R . (). The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions. International Journal of Social and Related Science (IJSORES), 1 (2), 16-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijsores/issue/29061/310873
MLA KAPTANOĞLU, R . "The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions". International Journal of Social and Related Science (IJSORES) 1 (): 16-22 <http://dergipark.gov.tr/ijsores/issue/29061/310873>
Chicago KAPTANOĞLU, R . "The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions". International Journal of Social and Related Science (IJSORES) 1 (): 16-22
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions AU - Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Related Science (IJSORES) JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 22 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Related Science (IJSORES) The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions %A Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU %T The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions %D 2018 %J International Journal of Social and Related Science (IJSORES) %P - %V 1 %N 2 %R %U