International Journal of Social Sciences and Education Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanında uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad

International Journal of Social Sciences and Education Research

e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi

205.478

182.269

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanında uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad
Cilt: 4 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Impact of social identity on second language learning anxiety: The Pakistani perspective
  Sayfalar 199 - 206
  Zohaib Zahid, Mamuna Ghani
 2. A systematic review of flipped classroom studies in Turkish education
  Sayfalar 207 - 229
  Nurhan Tütüncü, Meral Aksu
 3. Dört boyutlu mesleki bağlılık ölçeği uyarlama çalışması
  Sayfalar 230 - 244
  Çağrı Utkan, Oğuzhan Kırdök
 4. Okul yöneticilerinin kaygı ve değişime hazır olma düzeyleri
  Sayfalar 245 - 251
  Mehmet Fatih Karacabey, Kıvanç Bozkuş
 5. Türkiye çay endüstrisi: Sektörel ve ampirik bir çalışma
  Sayfalar 252 - 274
  Arif Furkan Mendi
 6. İslam öncesi dönem Türklerde tanrı anlayışı
  Sayfalar 275 - 288
  Hasan Aksoy
 7. Research and trends in accounting education from 2009 to 2016: A content analysis of publication in selected journals
  Sayfalar 289 - 308
  Merve Acar, Rafet Aktaş
 8. The impact of zero moment of truth on consumer buying decision: An exploratory research in Turkey
  Sayfalar 309 - 316
  Adnan Veysel Ertemel, Peyvent Peyk
 9. Spor Toto Süper Lig takımlarının spor iletişimi bağlamında Instagram’ı kullanımı
  Sayfalar 317 - 329
  Erhan Akyazı
 10. Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama
  Sayfalar 330 - 343
  Yüksel Hatırlı, Yasemin Duran
 11. Otel işletmelerinin müşteri ilişkileri yönetimine bakışı: Isparta örneği
  Sayfalar 344 - 358
  F. Hülya Dikici
 12. The unique nature of state’s activity to regulate audio-visual media
  Sayfalar 359 - 380
  A. Vahap Darendeli
 13. The effect of customer relationship tactics toward customer loyalty in banking industry
  Sayfalar 381 - 392
  Masrul Hayati Kamarulzaman, Nurain Farahana Zainal Abidin, Siti Nur Shahira Dahari
 14. Counterproductive behaviors: A case study of a private sports business
  Sayfalar 393 - 404
  Sevim Güllü
 15. Effects personality disparities: A look at academic knowledge acquisition activities in Malaysia
  Sayfalar 405 - 411
  Siti Nur Shahira Dahari, Rosalie Hall