International Journal of Social Sciences and Education Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanında uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad

International Journal of Social Sciences and Education Research

e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi

227.924

218.514

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanında uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad
Cilt: 4 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. Education-growth nexus in middle-income countries: an empirical examination for schooling rates
  Sayfalar 560 - 570
  Ümit Bulut, Ahsen Seda Kılıç Bulut
 2. The unfounded mass burials of the so-called Armenian Genocide
  Sayfalar 571 - 579
  Yurdagül Atun, Ata Atun
 3. Study of equation model for vertical jump test
  Sayfalar 580 - 584
  Sercan Öncen, Serkan Aydın, Salih Pınar
 4. Varlık vergisinin yazılı basında ele alınışı
  Sayfalar 585 - 598
  Nurettin Güz, Hayrullah Yanık, Mahmut Bingöl, Zeynep Bengisu Uğur
 5. Belediye meclislerinde etkinlik meselesi: Isparta örneği
  Sayfalar 599 - 616
  Niran Cansever, Nilüfer Negiz, Seda Efe
 6. İnsan kaynakları yönetiminde kurumsal kaynak planlaması işgücü kariyer ve bilgi fonksiyonu üzerindeki etkisi
  Sayfalar 617 - 628
  Berkant Dulkadir
 7. Marlen Haushofer’in “Die Wand (Duvar)” adlı eseri üzerine arketipsel bir çalışma
  Sayfalar 629 - 644
  Şenay Kırgız
 8. Seleukoslar döneminde Antiokheia’da sosyal ve kültürel yaşam üzerine analizler
  Sayfalar 645 - 660
  Nurgül Yıldırım, Meltem Temizkan
 9. Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği
  Sayfalar 661 - 676
  Mustafa Enes Işıkgöz, Melike Esentaş, Mahmut Işıkgöz
 10. Tercih sürecinde üniversitelerin sosyal medya kullanımı
  Sayfalar 677 - 688
  Erhan Akyazı
 11. Authentic leadership and follower job satisfaction: The moderating effect of leader emotional expressivity
  Sayfalar 689 - 697
  Nevra Baker
 12. Gündem oluşturma teorisi bağlamında özel günleri konu alan reklamların analizi
  Sayfalar 698 - 720
  Emine Sahin, Zülfiye Acar Şentürk
 13. The lack of technology in teaching EFL to learners with dyslexia in Algeria
  Sayfalar 721 - 729
  Miloud Fekih
 14. İletişim fakültelerinde sosyal medya eğitimi
  Sayfalar 730 - 740
  Erhan Akyazı
 15. Leader-member exchange and follower trust in leader: The moderating effect of leader emotional expressivity
  Sayfalar 741 - 749
  Nevra Baker