International Journal of Social Sciences and Education Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanından uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index

International Journal of Social Sciences and Education Research

e-ISSN 2149-5939 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi

178.590

152.179

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanından uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İndeks ve Veritabanları

 • OAJI- Open Academic Journals Index 
 • RAS- Russian Academic Science
 • tei-Turkish Education Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
Cilt: 4 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Personal responsibility and interpersonal communication in a project-based learning environment
  Sayfalar 1 - 17
  Tanju Deveci, Nader Ayish
 2. Low and high English Language proficiency of the learners in Pakistan: A comparative study of two different education systems
  Sayfalar 18 - 23
  Zohaib Zahid, Mamuna Ghani, Ghulam Mujtaba Yasir
 3. The movement of proceedings in accordance with the actual national legislation in Bulgaria
  Sayfalar 24 - 31
  Rumen Vasilev, Vesela Mareva
 4. Domestic workers in Qatar
  Sayfalar 32 - 40
  Nojoud Aldahri, Hessa Alsaqatri, Reem AlHadad, Ramah Almalouf, Fatma Kayan Fadlelmula
 5. Correlation between education and workmanship: A case study of Muslim artisans of Aligarh lock industry
  Sayfalar 41 - 48
  Talmeez Naqvi, Shaikh Abul Barkat
 6. İşgörenlerin kişilik özelliklerinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisi
  Sayfalar 49 - 60
  Melek Tan, Mahmut Demir
 7. The level of burnout experienced by teachers
  Sayfalar 61 - 67
  Kıvanç Bozkuş
 8. Matematik öğretmen adaylarının matematik ve matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançları: Boylamsal bir çalışma
  Sayfalar 68 - 80
  Melihan Ünlü, Erhan Ertekin
 9. Sınıf öğretmenlerinin bilişötesi öğrenme stratejileri, özyeterlik algısı ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 81 - 95
  Kemal Can, Şafak Uluçınar Sağır
 10. Edebi spor yazarlığının öncülerinden “İslam Çupi” ve spor yazarlığı üzerine bir çalışma
  Sayfalar 96 - 109
  Erol İlhan, Elçin Çelik
 11. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri, kurum etkililiği ve kurum kültürüne yönelik algılarının, çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi
  Sayfalar 110 - 137
  Ferdi Kılıç, Salih Paşa Memişoğlu
 12. Kuvvet ve hareket ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde Algodoo kullanımı
  Sayfalar 138 - 149
  Fatma Taştan Akdağ, Tohit Güneş
 13. Halkla ilişkiler lisans öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarının belirlenmesi üzerine bir çalışma
  Sayfalar 150 - 164
  Bayram Oğuz Aydın, Özlem Duğan