Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 330 - 343 2018-05-15

Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama
Determination of the factors affecting the motivation in learning: An application on Isparta Vocational School students

Yüksel Hatırlı [1] , Yasemin Duran [2]

82 145

Motivasyon, öğrenmede ve başarılı olmada etkili olan en önemli faktörlerdendir. Eğitimde motivasyon birçok farklı yaklaşımlar uygulanarak artırılabilir. Bu yaklaşımların, öğrencilerin öğrenmesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öğrenciler tutarlı bir şekilde motive olmadıkları durumda öğrenmede problemler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Tasarım, Halkla İlişkiler Tanıtım ve Pazarlama programları birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin öğrenmede etkili olabilecek temel motivasyon unsurlarını incelemek, öğrencilerin öğrenmede motivasyonlarını etkileyen faktörlerin geliştirilen hipotezlerle test edilmesidir. Ayrıca eğitimcilere öğrencileri motive etmek için kullanılabilecek yöntemlerden öneriler sunmaktır. Bu çalışmada başlıca motivasyon teorilerinin öğrenmeye etkisi araştırılmış olup, ardından Isparta Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 264 öğrenci ile anket uygulamasının sonuçları ortaya konmuştur. Anketler sonucu elde edilen ham veriler, istatistik paket programı olan SPSS (20.0) yardımıyla, frekans dağılımları ve çapraz tabloları oluşturularak değerlendirilmiş ve motivasyonlarını etkileyen faktörler ortaya konan hipotezlerle Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin öğrenme süreçlerini motivasyon temelli olarak geliştirecek öneriler sunulmuştur.

Motivation is one of the most important factors influencing the learning process and success of students. Motivation in education can be increased by applying many different approaches. These approaches have significant impacts on the learning process of students. Problems arise in learning when students are not motivated consistently. The main objective of the study is to examine the basic motivational elements of the first and second year students in the Design, Marketing and Advertising Departments of Isparta Vocational School. The study also aims to provide suggestions on ways that educators can use to motivate their students. In the study, the effect of the main motivation theories on learning is investigated and then a questionnaire is applied on 264 students studying in the School. The results of the questionnaires are evaluated with using SPSS (20.0), statistical package program. frequency distributions and cross tabulations were calculated and the factors affecting their motivations were analyzed by the Mann-Whitney U test and the Kruskal Wallis test with hypotheses. As a result of the study, suggestions to improve learning process of students based on motivation are presented in the light of finding.    

 • Akbaba, S., (2006). Eğitimde Motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, 343-361.
 • Alkan,R.M, Suiçmez, M, Aydınkal, M & Şahin, M , (2014). Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri, Yükseköğretin ve Bilim Dergisi, Cilt 4,Sayı 3,133-140.
 • Aşılıoğlu, Ç. F., Rukiye., D & Şanlıbaba, P. (2016). Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs, 79-88).
 • Ergül, H., F., (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com ISSN: 1304-0278, Güz. 4(14), 67-79.
 • Erol, M. (2004). Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 136-142.
 • https://istatistik.yok.gov.tr/Er. Tar. 23.08.2018.
 • Koçel, T., (2013)., İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon-Organizasyonlarda davranış-Klasik-Modern-Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Küçümözkan, Y., (2015)., Liderlik ve Mtivasyon Teorileri: Kuramsan bir çerçeve, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, 86-115.
 • Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2007). Leadership: Theory application, skill development (3rd ed.). Mason, OH: Thomson South-Western.
 • Marcou, A. ve Philippou, G. (2005). Motivational Bliefs, Self –Regulated Learning and Mathematical Problem Solving. Proceeding of the 29th Conference of the International Grup fort he Psychology of Mathematics Education. 3, 297-302. Melbourne: PME.
 • Öncü, H., (2004). Motivasyon. Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Palmer, D. (2007). What Is the Best Way to Motivate Students in Science? Teaching Science-The Journal of the Australian Science Teachers Association, 53(1), 38-42.
 • Papatya, G., (2015). Temel İşletmecilik Bilgisi, Isparta: Beyazıt Kitabevi Yayınları
 • Richards, J. C., Platt, J. & Platt, H., (1992). Language Teaching and Applied Linguistics. London: Longman. 469-512.
 • Şimsek, M. Ş., Çelik A., (2013), İşletme Yönetimi, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik A & Akgemici T., (2008). İşletme Becerileri Grup Çalışması, Ankara: Gazi Yayınevi.
 • Tengilimoğlu, D., Atilla E. A. & Bektaş, M. (2014). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar,İşletme Yönetim Fonksiyonları/Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Williams, K., & Williams, C. (2011). Five key ingredients for improving motivation. Research in Higher
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yüksel Hatırlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Yasemin Duran
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijsser415332, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {330 - 343}, doi = {10.24289/ijsser.415332}, title = {Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama}, key = {cite}, author = {Hatırlı, Yüksel and Duran, Yasemin} }
APA Hatırlı, Y , Duran, Y . (2018). Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4 (2), 330-343. DOI: 10.24289/ijsser.415332
MLA Hatırlı, Y , Duran, Y . "Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018): 330-343 <http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/36972/415332>
Chicago Hatırlı, Y , Duran, Y . "Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018): 330-343
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama AU - Yüksel Hatırlı , Yasemin Duran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24289/ijsser.415332 DO - 10.24289/ijsser.415332 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 343 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.415332 UR - http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.415332 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama %A Yüksel Hatırlı , Yasemin Duran %T Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama %D 2018 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 4 %N 2 %R doi: 10.24289/ijsser.415332 %U 10.24289/ijsser.415332
ISNAD Hatırlı, Yüksel , Duran, Yasemin . "Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 / 2 (Mayıs 2018): 330-343. http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.415332