Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 163 - 175 2015-03-03

Attitude of the university students, family, gender roles and violence towards the women
Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları

Yücel Can [1]

500 558

In this study aimed to determine the attitudes of the university students family, gender roles and violence towards the women. The population of the research covers the students of Niğde University and it has been constructed via current enrollment lists received from the Office of the Vice President for Student Affairs in December, 2014. The lists include the current number of students at faculties, vocational schools, institutes, and conservatory. Based on the numbers of boys and girls at each faculty, department and class, and assuming each class as a stratum, a stratified sampling has been constructed. 10 % of the total number of students in each layer selected by random sampling method and a questionnaire has been applied to this group. The findings show that the students ascribe a considerable amount of value to the family institution. Their attitudes towards marriage, on the contrary, are not equally positive. It has been observed that especially boys on gender roles, gender approach that they have discriminatory attitudes Sexist patriarchal society The students have asserted various reasons towards the reasons of violence against women but the prominent ones described as follows: lack of education, traditions, social values, prejudices of men, and economic problems.

Keywords: Family, Marriage, Gender Roles, Violence Against Women, Youth

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Niğde Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü ve Konservatuarlara ait güncel öğrenci sayıları alınmıştır. Tüm birimlere ait Fakülte, Bölüm ve Sınıf bazlı kız ve erkek öğrenci sayıları alınarak bu evren üzerinden ve her sınıf bir tabaka kabul edilerek, tabakalı örneklem alma yoluna gidilmiştir. Her tabakadaki toplam öğrenci sayısının %10’u tesadüfi örneklem belirleme yöntemiyle seçilerek bu öğrencilere anket formları uygulanmıştır. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin aile kurumuna oldukça yüksek bir değer atfederlerken, evliliğe ilişkin tutumlarının aynı derecede olumlu olmadığı gözlenmiştir. Cinsiyet rolleri konusunda özellikle erkek öğrencilerin ataerkil toplumsal cinsiyetçi yaklaşımın etkisinde kalarak cinsiyet ayrımcı tutumlara sahip oldukları gözlenmiştir. Kadına şiddetin nedenleri konusunda çok farklı nedenler ileri sürmekle birlikte; eğitimsizlik, gelenekler ve toplumun değer yargıları, erkeklerin kadınlara yönelik önyargıları ve ekonomik sorunlar kadına yönelik şiddetin en önde gelen nedenleri olarak belirtilmiştir.
 • Abrahamson, M. (1990). İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Konya: Sebat Ofset.
 • Başak, S. (2009). Cam Tavanlar, KÖK Araştırmalar KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt XI, Sayı 2, s. 119-132.
 • Bilton, T. vd. (2008). Sosyoloji, Anakara: Siyasal Yayınevi.
 • Bora, A. ve Üstün İ. (2008). ‘Sıcak Aile Ortamı’ Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkek, İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Çaha, Ö. (2010). Sivil Kadın Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Dedeoğlu,S. ve Yaman Öztürk M. (2010). Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği, SAV Yayınları, İstanbul.
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, Sayı 511,s.11-27.
 • Durudoğan, H. vd. (2010). ‘Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu’, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Ecevit, Y. (1998). Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Ecevit, Y. (2003). Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışılabilir? C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4) Özel Eki, s.83-88.
 • Fine, C. (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması, Çeviri; Kıvanç Tanrıyar, İstanbul: Sel Yayıncılık).
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Hesse-Biber, S. (1999). Introduction, Feminist Approaches to Theory and Methodology, New York Oxford: Oxford University Press.
 • Kandiyoti, D. (1999). Islam and Patriarchy: A Comparative Perspective, Feminist Approaches to Theory and Methodology, New York Oxford: Oxford University Press.
 • Köse, A. (2009). Siyasal İletişim Aracı Olarak Lider Eşlerinin Temsili: 1973 Genel Seçim Çalışmaları Örneğinde Siyasi Lider Eşi Olarak Nazmiye Demirel ve Rahşan Ecevit’in Temsili, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 35, s. 81-92.
 • Macionis, J.J. (2012). Sosyoloji, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Ökten, Ş. (2009). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Toplumsal Cinsiyet Düzeni, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, s. 302-312.
 • Özgüven, İ.E. (2001). Ailede İletişim ve Yaşam, Ankara: PDREM Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yücel Can

Bibtex @araştırma makalesi { ijsser106407, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {163 - 175}, doi = {10.24289/ijsser.106407}, title = {Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları}, key = {cite}, author = {Can, Yücel} }
APA Can, Y . (2015). Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (1), 163-175. DOI: 10.24289/ijsser.106407
MLA Can, Y . "Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları". International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2015): 163-175 <http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/8575/106407>
Chicago Can, Y . "Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları". International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2015): 163-175
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları AU - Yücel Can Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24289/ijsser.106407 DO - 10.24289/ijsser.106407 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 175 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.106407 UR - http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.106407 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları %A Yücel Can %T Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları %D 2015 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 1 %N 1 %R doi: 10.24289/ijsser.106407 %U 10.24289/ijsser.106407
ISNAD Can, Yücel . "Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları". International Journal of Social Sciences and Education Research 1 / 1 (Mart 2015): 163-175. http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.106407