International Journal of Social Sciences and Humanity Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-8063 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/index.html

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

e-ISSN 1309-8063 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/index.html