İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2564-7466 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı H. Mustafa PAKSOY |
Kapak Resmi

5.639

7.879

İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.


Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı (Şubat, Haziran ve Ekim)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: İktisadi ve İdari Bilimler Alanı


Makale Çağrısı

Haziran 2018, Cilt:3, Sayı:6 için makale kabul edilmektedir.


İKTİSAD'ın tarandığı İndeksler:

DOAJ (Directory Open Access Journals),  Crossref, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus International, Find Economic Literatüre, Open Access Library, BASE, DRJI, Cite Factor, Academic Resource Index ResearchBib, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Scientific Indexing Services, Cosmos Impact Factor, Electronic Journals Library, SPARC Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Open Access Journals, JIFACTOR, AcademicKeys, Systematic Impact Factor, Rootindexing, Science Library Index, Journal Factor, Scientific World Index, I2OR, Saif Scholars Impact, World Catalogue of Scientific Journals, Google Scholar, JISRAF, ITRDA, Society of Economics and Development, IARC Impact Factor, General Impact Factor, ISIFI, DIIF, AE Global Index, Scientific Journal Impact Factor, ASOS, Genamics Journal Seek. 


Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Not 1Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın sözleşmesini indirmek için tıklayınız.


Not 2: Makalelerde yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Bu nedenle yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (21.06.2017).

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702


Dergiye makale göndermek için tıklayınız.

Yazım kurallarını görmek için buraya, Örnek Word Şablonunu indirmek için buraya tıklayınız.

Tarandığımız indeksleri görmek için tıklayınız.


594294b53832b.png                    5a1bf9165f8e4.jpg 


Son Sayı

59bf703a5ff1d.png


1. ULUSLARARASI İKTİSAD SEMPOZYUMLARI18

İKTİSAD Dergisi tarafından organize edilecek olan Uluslararası İKTİSAD Sempozyumları'nın ilki 2018 Ekim ayı içinde Makedonya'da yapılması planlanmaktadır. Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiler ilerleyen zaman dilimi içinde yayınlanacaktır.


Sempozyum sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Sponsorlar

58f89e75296a4.png                   58f8aa84006ae.png