İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Dergimiz, 2016 yılından itibaren her yıl Ocak-Şubat, Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim  aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı (Ocak-Şubat, Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: İktisadi ve İdari Bilimler Alanı

Değerlendirme Süresi: 40 Gün (Ortalama)


Makale Çağrısı

Gelecek Sayı: Ocak-Şubat 2018, Cilt:3, Sayı:51. ULUSLARARASI İKTİSAD SEMPOZYUMLARI18

İKTİSAD Dergisi tarafından organize edilecek olan Uluslararası İKTİSAD Sempozyumları'nın ilki 2018 Ekim ayı içinde Makedonya'da yapılması planlanmaktadır. Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiler ilerleyen zaman dilimi içinde yayınlanacaktır.


Sempozyum sayfasına ulaşmak için tıklayınız.Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Not 1Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın sözleşmesini indirmek için tıklayınız.


Not 2ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (21.06.2017).

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702


Dergiye makale göndermek için tıklayınız.

Yazım kurallarını görmek için buraya, Örnek Word Şablonunu indirmek için buraya tıklayınız.

Tarandığımız indeksleri görmek için tıklayınız.


594294b53832b.png                 DOI: 10.25204/iktisad.Son Sayı

59bf703a5ff1d.pngSponsorlar

58f89e75296a4.png                   58f8aa84006ae.png