Amaç

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Kapsam

İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında olmak üzere yılda en az 3  kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.