Kurucu / Sahibi

Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY

Gaziantep Üniversitesi

hmpaksoy@yahoo.com

YÖK Akademik Profili

Baş Editör

Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY

Gaziantep Üniversitesi

hmpaksoy@yahoo.com

YÖK Akademik Profili

Editörler

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye

E-mail: hmpaksoy@yahoo.com

YÖK Akademik Profili

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis/Türkiye

E-mail: sadettinpaksoy64@gmail.com

YÖK Akademik Profili

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/Türkiye

E-mail: kazimsaricoban@hotmail.com

YÖK Akademik Profili

Arş. Gör. Elif KAYA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis/Türkiye

E-mail: elifk.7@hotmail.com

YÖK Akademik Profili

Arş. Gör. Özcan ÖZKAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis/Türkiye

E-mail: ozcanozkan@kilis.edu.tr

YÖK Akademik Profili

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye

Tel: +90 (342) 360 1200 - 2094

E-mail: hmpaksoy@yahoo.com

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/Türkiye

Tel: +90 252 211 16 90

E-mail: mehmetmarangoz@mu.edu.tr

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis/Türkiye

Tel: +90 348 814 26 66 - 1535

E-mail: sadettinpaksoy64@gmail.com

Doç. Dr. Fatih KAPLAN

Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye

Tel: +90 324 361 0001

E-mail: fatihkaplan@mersin.edu.tr

Doç. Dr. Cuma ERCAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis/Türkiye

Tel: +90 348 814 26 66 - 1510

E-mail: cercan@kilis.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/Türkiye

Tel: +90 248 213 25 81

E-mail: kazimsaricoban@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KILINÇ

Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye

Tel: +90 332 512 05 15

E-mail: erhankilinc@selcuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Saeid HAJIHASSANIASL

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye

Tel: 0342 862 13 00 01 - 155

E-mail: saeed.h.h.a@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN

Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye

Tel: +90 332 512 05 15

E-mail: kocarslan1@gmail.com

Dr. Ahcène TIAR

Université 20 août 1955 Skikda/Algeria

E-mail: ahc_tiar@yahoo.fr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

adnancelik@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

muozer@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Cem TANOVA

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

cem.tanova@emu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

mustafatasliyan@ksu.edu.tr

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan AKBULUT

Harran Üniversitesi, Türkiye

ramazanakbulut@yahoo.com

Prof. Dr. Liao WEI

Confucius Institute at Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia

liaowei_konfucij@ukim.edu.mk

Prof. Dr. Sefer ŞENER

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

sefersener@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Lubica BAJZIKOVA

Comenius University in Bratislava, Slovakia

lubica.bajzikova@fm.uniba.sk

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

seyfettin.erdogan@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

mahmutyardimcioglu@ksu.edu.tr

 

Prof. Dr. Zhaoyang LI

Shanghai University of International Business and Economics, China

leezhya@163.com

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

mehmetmarangoz@mu.edu.tr

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

ayfer.gedikli@medeniyet.edu.tr 

Prof. Dr. Mustafa AKAL

Sakarya Üniversitesi, Türkiye

akal@sakarya.edu.tr

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

gmhtunali@gmail.com

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

ramazanerdem@sdu.edu.tr

 

İngilizce Dil Editörleri

Arş. Gör. Elif KAYA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

elifk.7@hotmail.com

YÖK Akademik Profili


Arş. Gör. Özcan ÖZKAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

ozcanozkan@kilis.edu.tr

YÖK Akademik Profili

Türkçe Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

kazimsaricoban@hotmail.com

Sekreterler

Arş. Gör. Ali KESTANE

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

ali_kestane@hotmail.com


Arş. Gör. Mehmet SEYHAN

Gaziantep Üniversitesi

mseyhan35@gmail.com


H. Beyza PAKSOY

hbpaksoy97@yahoo.com

Hakem Kurulu

 

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK

(Harran Üniversitesi)

Doç. Dr. Müge KANTAR DAVRAN

(Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Doç. Dr. Niyazi KURNAZ

(Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT

(Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur ADIGÜZEL

(Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN

(Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Cahit ÇUKACI

(İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem TANOVA

(Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdunnur YILDIZ

(Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Cumabek CAİLOV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR

(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

(Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAN

(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat SEKMEN

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER

(Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

(Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aysun GARGACI KINAY

(Sinop Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan SARITAŞ

(Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin FIRAT

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ

(Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Himmet KARADAL

(Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLAK

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ

(Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Engin DÜCAN

(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KILINÇ

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet BOZ

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ALSU

(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz DAŞKIRAN

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Liao WEI

(Confucius Institute at Ss.Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten DEMİRAL

(Uşak Üniversitesi)

Prof. Ľubica BAJZÍKOVÁ

(Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİR

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL

(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlkut Elif KANDİL GÖKER

(Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mikail EROL

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya COŞKUN

(Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat DEMİR

(Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN

(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL

(Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kerem KAPTANGİL

(Sinop Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa MIYNAT

(Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kamalbek KARIMŞAKOV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

(Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Göksel AKPINAR

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN

(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman ÇEVİK

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşit SEVİNÇ

(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan AKBULUT

(Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki AK

(Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞÖHRET

(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAHAN

(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYHAN

(Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Sıtkı İLKAY

(Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı AYDOĞDU

(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Sefer ŞENER

(İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRCA

(Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Tarik ZAIMOVIC

(University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina)

Dr. Öğr. Üyesi Nurhodja AKBULAEV

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel AYRIÇAY

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

(Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Zhaoyang LI

(Shanghai University of International Business and Economics, China)

Dr. Öğr. Üyesi Sabiha ANNAÇ GÖV

(Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmad AL MAANİ

(Philadelphia University Jordan)

Dr. Öğr. Üyesi Seyil NAJIMUDINOVA

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

(Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN

(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Doç. Dr. Asılcan KEŞİKBAEV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Dr.  Öğr. Üyesi Yunus GÜLCÜ

(Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ

(Marmara Üniversitesi)

Dr. Ahmad Ismail Al MAANI

(Philadelphia University, Jordan)

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Dr. Ahcène TIAR

(Université 20 août 1955 Skikda, Algeria)

Doç. Dr. Ayşın PAŞAMEHMETOĞLU

(Özyeğin Üniversitesi)

Dr. Amar CHALABI

(Université 20 août 1955 Skikda, Algeria)

Doç. Dr. Birol ERKAN

(Uşak Üniversitesi)

Dr. Bahadır UYSAL

(Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Dastan ASEİNOV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Doç. Dr. Cuma ERCAN

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Eldin MEHIC

(University of Sarajevo, Bosna Hersek)

Doç. Dr. Fariz AAHMADOV

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Dr. Fatih BUDAK

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih KAPLAN

(Tarsus Üniversitesi)

Dr. Gönül SEVİNÇ

(Harran Üniversitesi)

Doç. Dr. Güler SAĞLAM ARI

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Layachi ZERZAR

(Université 20 août 1955 Skikda, Algeria)

Doç. Dr. Halil TUNALI

(İstanbul Üniversitesi)

Dr. Lukasz BRYL

(Poznan University of Economics and Business, Poland)

Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

(Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Muratali ABDILDAEV

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut KARĞIN

(Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Noureddine MEZIANI

(Université 20 août 1955 Skikda, Algeria)

Doç. Dr. Mehmet İNCE

(Tarsus Üniversitesi)

Dr. Oqtay QULİYEV

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Ömer Faruk RENÇBER

(Çukurova Üniversitesi)