Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 83 - 101 2018-06-01

KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ
AN EVALUATION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE KYRGYZSTAN

S. Adil AŞCI [1]

89 231

Kırgızistan, doğrudan yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği ekonomilerdendir. Günümüzde, özellikle İpekyolu’nun yeniden faaliyete geçirilme çabaları, bölge ekonomilerini de olumlu yönde etkileyecektir. Çalışmanın temel amacı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekerken gerek doğu gerek batı bloğu ülkelerinin bir çatışma alanı haline gelmemesi için yapılması gerekenlerin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda amaç, eski düşmanlarla dost olabilmek ve yeni dostlarla da düşman olmamanın çarelerini bulmaktır. Amaç, ülkenin iktisadi gelişme ve kalkınmasında doğrudan yabancı sermayeden de yararlanmaktır. Bunu yaparken, iş birliği yapılacak ülkelerin bir çatışma alanı haline gelmemesi, dünya iktisadi barışına da katkıda bulunabilmektir. Türkiye’nin rehberliğinde Çin, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ile kazan kazan felsefesiyle hareket edilirse, bu ülkeler bulunduğu coğrafyadan en yüksek faydayı sağlayacaktır.

Kyrgyzstan is the economy that foreign direct investors are interested in. Today, especially efforts for re-operating the Silk Road will positively affect the regional economies. The main aim of this work is to put forward what should do to prevent a conflict both in the eastern and western countries while attracting foreign direct investments. In this context, being friends with old enemies is a remedy for not being enemies with new friends. The goal is to benefit directly from the foreign capital in the economic development of the country. In doing so, it is also possible to contribute to the world economic peace by not becoming a conflict area of the countries to be cooperated. Under the guidance of Turkey, when China, Russia, the USA, and EU countries act together with the win-win philosophy, they are going to get the highest benefit from the geography.

 • Abazov, R. (2017). Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşası ve Millî Kimliğin Doğuşu. https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=357748(ET:25.04.2017).
 • Avrasya Dosyası, (1997). Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Bülteni, Kırgızistan Özel Sayısı, TİKA Yayınları, Ankara.
 • Avşar, Z., Solak, F., Yorulmaz, F. & Yorulmaz, A. (1994). Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Vadi Yayınları: 22. Ankara.
 • Ausländische Direktinvestitionen, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/die-oecd-in-zahlen-und-fakten-2013/auslandische-direktinvestitionen_factbook-2013-34-de(ET:23.05.2017).
 • Auswaertiges Amt, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/ Kirgisistan/Wirtschaft_node.html(ET:06.05.2017).
 • Böttge Katrin, Plottka Julian, (2017), “Auf dem Weg zu einer neuen EU-Zentralasienstrategie”, Institut für Europäische Politik, Zentralasien-Analysen Nr. 111, http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen111.pdf (ET:22.04.2017).
 • Ceic, A. (2017). Euromoney Institutional Investor Company, https://www.ceicdata.com/en/indicator/ kyrgyzstan/foreign-direct-investment(ET:24.04.2017).
 • Çağlayan, Z. (2013). Türk Dünyası ile Ekonomik ve Ticari ilişkiler. Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı. 53(1):1172.
 • Flechtner, S. & Schreiber, D. (2015). Kirgistan: Zu den Gipfeln von Tien Schan und Pamir, Trescher Verlag, Berlin, https://books.google.com.tr/books?id=EcJVBgA AQBAJ&pg=PA77&lpg= PA77&dq=kirgistan+wirtschaftliche+Lage&source=bl&ots=37tBsQVZMU&sig=sudhyTmcebvR9TQ17xeGD9yMtRo&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjR1Mfb87LTAhXhA8AKHRkjDA8Q6AEIVTAG#v=onepage&q=kirgistan%20wirtschaftliche%20Lage&f=false(ET:20.04.2017)
 • GTAI, Germany Trade & Invest, Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), 2017, http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2017/02/mkt201702148008_20914_wirtschaftsdaten-kompakt---eurasische-wirtschaftsunion.pdf?v=5 (ET: 08.05.2017).
 • GTAI, Germany Trade & Invest, Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), 2017, http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2017/02/mkt201702148008_20914_wirtschaftsdaten-kompakt---eurasische-wirtschaftsunion.pdf?v=5(ET: 08.05.2017).
 • GTAI, Germany Trade & Invest, Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), 2017, http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2017/02/mkt201702148008_20914_wirtschaftsdaten-kompakt---eurasische-wirtschaftsunion.pdf?v=5(ET: 08.05.2017).
 • GTAI, Germany Trade & Invest, Wirtschaftsdaten Kompakt, Kirgisistan, 2016, http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2016/05/pub201605302056_16991_wirtschaftsdaten-kompakt---kirgisistan--juni-2016.pdf?v=1(ET:08.05.2017).
 • Hemmer Hans-Rimbert, Krüger Ralf, Seıth Jennifer, (2006), “Ausländische Direktinvestitionen–Flankierende Maßnahmen des Staates”, Justus – Liebig – Universität Giessen, http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/2763/pdf/EntoekDisk-2006-36.pdf(ET:23.05.2017).
 • Jost, T. (2017). “Direkt investitionen und Standort Deutschland”, (1997), Diskussionspapier 2/97 Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank, http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Diskussionspapiere_1/1997/1997_06_01_dkp_02.pdf?__blob=publicationFile(ET:23.05.2017).
 • Makarenko, T. (2009), “Zentralasien: wo Macht, Politik und Wirtschaft aufeinanderprallen”, http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/central_asian_geopolitics/DE/(ET:22.05.2017).
 • Nemitz, F. (2017). GTAI, Germany Trade & Invest, Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), (2015), http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kirgisische-wirtschaft-waechst-dank-hoeherer-goldfoerderung,did=1360280.html(ET:08.05.2017).
 • OECD Library, Ausländische Direktinvestitionen, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/978926 4125 476-de/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/9789264125469-38-de (ET:08.05.2017).
 • Pomfret, R. (2017). Central Asia Since 1991: The Experıence Of The New Independent States, Https://Www.Oecd.Org/Countries/Kyrgyzstan/5961227.Pdf (ET:25.04.2017).
 • Scholl, T. (2017). Kirgistan: zu den Gipfeln von Tien-Schan und Pamir, Trescher Verlag, 2009, https://books.google.com.tr/books?id=4r_OeIQ07AAC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=direkte+ausl%C3%A4ndische+Investitionen+in+Kirgistan&source=bl&ots=T3-werl1m&sig=6SFOdb-7FAJJKaJ8dLkziopeqGg&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjf3_WPot7TAhXJBSwKHYeeAdAQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false (ET:22.05.2017).
 • Solak, F. (2017). “Kırgızistan'da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler”, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=357757 (ET: 25.04.2017).
 • The World Factbook, Central Asia: Kyrgyzstan, https://www.cia.gov/library/publications /the-world-factbook/geos/kg.html (ET: 24.04.2017). Wirtschaft In Kirgistan, http://www.eu-asien.de/Kirgistan/Uebersicht/Wirtschaft-Kirgistan.html (ET:25.04.2017).
 • Wirtschaftslexikon / Direktinvestitionen, (2017), http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/direktin vestitionen/direktinvestitionen.htm (ET:23.05.2017).
 • Worldbank, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2015&locations= KG&name_desc=true&start=1993&view=chart (07.05.2017).
 • Worldbank, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2015&locations= KG&name_desc=true&start=1993&view=chart (ET:07.05.2017).
 • Worldbank, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DREM.CD.DT?end=2015&locations= KG&name_desc=true&start=1970&view=chart (ET:07.05.2017).
 • Yüce, M. (2013). Kırgızistan’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile ilişkileri. Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı, 54(2):1662.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9809-6909
Yazar: S. Adil AŞCI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iktisad319702, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {83 - 101}, doi = {10.25204/iktisad.319702}, title = {KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {AŞCI, S. Adil} }
APA AŞCI, S . (2018). KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 83-101. DOI: 10.25204/iktisad.319702
MLA AŞCI, S . "KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 83-101 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/37032/319702>
Chicago AŞCI, S . "KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 83-101
RIS TY - JOUR T1 - KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ AU - S. Adil AŞCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.319702 DO - 10.25204/iktisad.319702 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 101 VL - 3 IS - 6 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.319702 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.319702 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ %A S. Adil AŞCI %T KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 6 %R doi: 10.25204/iktisad.319702 %U 10.25204/iktisad.319702
ISNAD AŞCI, S. Adil . "KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 83-101. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.319702